Adviezen bij een huisbezoek

Wanneer de verzuimende medewerker niet mobiel is of het psychologisch niet aan kan naar het bedrijf te komen (bijvoorbeeld bij een conflict), is het van belang de werknemer thuis te bezoeken.

Doel huisbezoek:

Doel van het huisbezoek is belangstelling tonen, steun geven en binding houden tussen medewerker en organisatie. Daarnaast kan het huisbezoek dienen om eventuele werk- en privé-oorzaken te analyseren en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen.

Aandachtspunten bij een huisbezoek:

  • Kondig een huisbezoek altijd aan (tenzij er echt sprake lijkt van frauduleus verzuim) en laat de medewerker het tijdstip bepalen. Een onaangekondigd huisbezoek wordt als controle gezien en kan negatief uitpakken.
  • Stimuleer ook huisbezoeken door collega's wanneer de medewerker daar prijs op stelt.

Het is belangrijk om contact te houden tijdens het verzuim van de werknemer. Zo blijft de werknemer betrokken bij zijn werk en werkplek. De drempel om terug te keren blijft daardoor laag. De volgende punten helpen daarbij.

  • Emotionele steun (genegenheid, acceptatie, medeleven) is goed voor de verwerking van verlies (geliefde, gezondheid) en voor de acceptatie van de nieuwe situatie.
  • Waarderingssteun (dank, blijk van vertrouwen) is goed voor het zelfbeeld.
  • Instrumentele steun (materieel, concrete hulp) is goed voor afname werkbelasting.
  • Informatiesteun (informatie om problemen op te lossen) stimuleert om zelf actie te ondernemen.

Een kaartje sturen, een bloemetje of fruitmand brengen of de collega uitnodigen voor een werkoverleg houdt de drempel om terug te keren laag.