Agro Zorgwijzer

Maak jij je zorgen over een agrariër in je omgeving? De Agro Zorgwijzer helpt erfbetreders en collega-boeren bij het herkennen van signalen en geeft tips om het gesprek aan te gaan. 

Ondernemers in de land- en tuinbouw hebben in toenemende mate te maken met veranderingen in de sector en politieke en maatschappelijke druk. Corona, de stikstofcrisis en de oorlog in Oekraïne brengen de problemen dichtbij huis. De kans is aanwezig dat dit je als ondernemer teveel wordt en je uit balans raakt. En als je bedrijf direct geraakt wordt door deze crisis is dat heel begrijpelijk. Soms leidt dit tot persoonlijke problemen en psychische nood. Alhoewel de geestelijke gezondheidzorg in Nederland goed georganiseerd is, sluit de bestaande hulpverlening niet altijd aan bij de hulpvraag van boeren en tuinders. Hulpverleners spreken niet altijd de taal van de agrariër of onderschatten de sterke verbondenheid van bedrijf en gezinssituatie waar op agrarische (familie-)bedrijven vaak sprake van is.

Van belang is signalen vroegtijdig te herkennen, hen op een goede manier bij te staan en ervoor te zorgen dat zij toegang tot hulpverlening krijgen. Hiervoor is de Agro Zorgwijzer in het leven geroepen. Een initiatief van onder andere LTO Nederland, ZuivelNL, Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) en Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren.

Via de Agro Zorgwijzer krijgen betrokkenen uitleg over signalen die wijzen op psychosociale problemen. Ze krijgen ook advies over hoe zij dit bespreekbaar kunnen maken met de ondernemer in kwestie en welke acties er verder mogelijk en/of nodig zijn. Daarnaast worden erfbetreders getraind hoe zij ondernemers in zware tijden op een goede manier kunnen bijstaan. 

Stigas ondersteunt dit initiatief. Elke dag zijn een vijftiental adviseurs van Stigas in gesprek met ondernemers. Stigas helpt signalen op te halen en bespreekbaar te maken en kan daarbij de weg wijzen naar Agro Zorgwijzer. 

Met aandacht voor elkaar en een goed vangnet (samen met de reguliere hulpverlening) werken we samen aan een gezonde sector.