Arbeidstijden

Als medewerkers (te) lang werken neemt de kwaliteit van het werk af en neemt de kans op ongevallen toe. Daarom is het belangrijk dat uw medewerkers naast werken ook op tijd rust nemen.

Cao

In de cao zijn afspraken opgenomen voor werknemers van 18 jaar en ouder over hoe lang iemand per dag en per week mag werken. De standaard arbeidsduur is 38 uur per week. Dat staat in de CAO. Ook staat hierin beschreven dat overwerk is toegestaan als er afspraken met werkgever en werknemer zijn gemaakt over het aantal uren en het werken in ploegendienst. Ook over pauzes is een cao-afspraak gemaakt: na meer dan 5,5 uren werken moet een pauze worden ingelast van minimaal 15 minuten.

Kinderen en jongeren

Niet iedereen kan hetzelfde aan, daarom zijn voor kinderen (13-, 14- en 15-jarigen) en jongeren (16- en 17-jarigen) aparte regels opgesteld. Deze regels zijn opgenomen in de Arbeidstijdenwet en de Nadere Regeling Kinderarbeid. Ook gelden speciale regels voor zwangere of pas bevallen vrouwen.
Hoe geeft u praktische invulling aan arbeids- en rusttijden?

Jongeren (16 en 17 jaar) mogen niet zulke lange werkdagen maken als volwassenen. Zij mogen ook niet zo lang achterelkaar werken: na 4,5 uren moeten zij een pauze nemen van minimaal 30 minuten. De pauze kan ook gesplitst worden in twee rustmomenten van ieder 15 minuten.

Kinderen (van 15 jaar en jonger) mogen in principe niet werken. Voor werkzaamheden van lichte aard (klusjes) wordt echter een uitzondering gemaakt. Welke klusjes kinderen in bijvoorbeeld in de glastuinbouw mogen doen en hoe lang ze dit mogen doen, leest u in de arbocatalogus.

Registratie

Het is belangrijk om een registratie van de arbeids- en rusttijden bij te houden zodat u kunt aantonen dat u zich houdt aan de arbeids- rusttijden. De arbeidsinspectie (inspectiedienst I-SZW) vraagt hiernaar tijdens een inspectiebezoek. Voor meer informatie, lees de arbocatalogus.

Regels voor zwangeren en pas bevallen vrouwen

In de Arbeidstijdenwet zijn voorschriften opgenomen voor de werk- en rusttijden van zwangere werkneemsters. Het gaat om:

  • extra pauzes
  • maximering van het aantal werkuren per dag, maand en kwartaal
  • beperking van onregelmatig werk in het algemeen en nachtarbeid in het bijzonder
  • gelegenheid om borstvoeding te geven / te kolven.

Houd hier rekening mee ten aanzien van planning. Klik hier voor meer informatie.

Duurzame inzetbaarheid

De regels die hier genoemd worden zijn de maximale werktijden. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met de zwaarte van het werk. Licht werk is natuurlijk veel gemakkelijker lang achter elkaar vol te houden dan lichamelijk belastend werk. Bovendien maakt het uit of je één dag, één week of meerdere weken moet overwerken. Om de medewerkers duurzaam inzetbaar te houden is het dus belangrijk om niet alleen te kijken wat maximaal mag, maar ook rekening te houden met de lengte, de frequentie en de zwaarte van het overwerk en wie het moet doen.

Meer informatie

Stigas Servicedesk
085 – 044 07 00 (kies voor optie 1).

www.agroarbo.nl