Arbocatalogus

De arbocatalogus is een praktisch hulpmiddel bij het opzetten van een gezonde en veilige bedrijfsvoering. Voor de meest voorkomende knelpunten en aandachtsgebieden in het werk hebben werknemers- en werkgeversorganisaties oplossingen en aanbevelingen op een rij gezet.

De arbowetgeving is vaak vaag en niet toegespitst op de agrarische en groene sector. Daarom is in de arbocatalogus vastgelegd hoe u als bedrijf, werkgever en werknemer gezond en veilig kunt werken en daarmee voldoet aan de eisen van de wet. Ook de arbeidsinspectie ziet de werkwijzen zoals die in de arbocatalogus staan omschreven als een gezonde en veilige werkwijze waarmee u aan de wet voldoet.

Meer informatie

www.agroarbo.nl