Automatische fust- of bakken(ont)stapelaar

automatische bakkenstapelaar
Naam Automatische fust- of bakkenstapelaar/ontstapelaar
Sector Bloembollen
Omschrijving werkzaamheden Voorkomt het tilwerk bij het stapelen of ontstapelen van bakken met producten. Vooral het frequent stapelen onder heup- en boven schouderhoogte is fysiek zwaar belastend en veroorzaakt regelmatig klachten bij medewerkers. De wens om hogere stapels te maken is een ontwikkeling van de laatste jaren om een betere beladingsgraad te krijgen. Uit gezondheidskundig en financieel oogpunt is het onverstandig om de hoge stapels handmatig te maken.
Arbovriendelijkheid Middel levert verbetering op ten aanzien van:
-  tillen
-  werkhouding
-  langdurig in dezelfde houding werken
-  repeterende werkzaamheden
Opmerking(en) m.b.t. veiligheid Bewegende delen zijn afgeschermd.
Instructie van personeel nodig.
Technische gegevens  
Opties  
Kosten Afhankelijk van de uitvoering tussen € 7.500,- en € 40.000,- (foto geeft stapelaar weer van circa € 40.000,-)
Leverancier(s) Machinefabriek Akerboom BV
Gieterij 54
2211 XK  NOORDWIJKERHOUT
Telefoon: 0252 - 515 853
mailto:info@akerboom.nl
Website(s) www.akerboom.nl
Overige informatie Veel gebruikers geven aan dat men eerst tegen de investering op zag, maar dat men het apparaat inmiddels niet meer zou willen/kunnen missen.

Leverbaar in diverse modellen en uitvoeringen.