Bedrijfshulpverlening

BHV_jpg_pagespeed_ce_3VVWdX9Djr

Bij calamiteiten moet u werknemers en bezoekers kunnen opvangen en verzorgen. Daarom moet u de bedrijfshulpverlening (BHV) in uw bedrijf regelen. Hoe u dit doet, hangt af van de aard en omvang van uw bedrijf.

Is een Calamiteitenplan en ontruimingsplan nodig?

U moet een calamiteitenplan (bedrijfsnoodplan) maken, dat precies aangeeft waar de hulpverlening uit bestaat. Het verplichte ontruimingsplan kan deel uitmaken van het calamiteitenplan.

Hoeveel Bedrijfshulpverleners heb ik nodig?

Het aantal bedrijfshulpverleners bepaalt u aan de hand van de gegevens in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Belangrijke factoren daarbij zijn het aantal medewerkers en het gemiddelde aantal bezoekers. U moet zorgen dat er altijd voldoende BHV'ers beschikbaar zijn.

Waar kan ik een opleiding BHV volgen?

Stigas heeft speciaal voor agrarische en groene bedrijven een basiscursus BHV ontwikkeld die in één dag gegeven wordt. Ook bestaat de mogelijkheid een herhalingscursus BHV te volgen.