Bedrijfsongeval

ongevallen agrarisch

Een bedrijfs- of arbeidsongeval is een ongeval dat plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden. Kortom, overal waar werknemers aan het werk kunnen zijn. (Verkeers)ongevallen die tijdens woon-werkverkeer plaatsvinden worden niet als arbeidsongevallen aangemerkt.

Wanneer ben ik verplicht om een arbeidsongeval te melden?

U bent verplicht een arbeidsongeval te melden aan de Inspectie SZW als het slachtoffer aan de gevolgen van het ongeval:

  • een blijvend letsel oploopt
  • overlijdt
  • in een ziekenhuis moet worden opgenomen

Onder ‘blijvend letsel’ wordt onder andere verstaan: amputatie, blindheid, of chronische lichamelijke of psychische/traumatische klachten. Onder ‘ziekenhuisopname’ wordt verstaan dat een slachtoffer in een ziekenhuis wordt opgenomen. Ook een dagopname valt hieronder. Poliklinische behandeling wordt niet als ziekenhuisopname beschouwd.

Wat gebeurt er als ik een meldingsplichtig arbeidsongeval niet meld?
Meldingsplichtige arbeidsongevallen moet u als werkgever direct aan de Inspectie SZW melden. Als u dit niet doet, riskeert u een boete van maximaal € 50.000.

Waar moet ik melding maken?

Meldingsplichtige arbeidsongevallen kunt u (ook buiten kantoortijden) het snelst melden via telefoonnummer 0800 - 5151 (gratis). Ook kunt u het digitale meldformulier gebruiken. In dat geval ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail.

Laat de ongevalssituatie ongewijzigd!

Doorgaans stelt de Inspectie SZW zo snel mogelijk na de melding een onderzoek in. De inspecteur moet de situatie ter plaatse kunnen beoordelen. Het is daarom belangrijk dat de ongevalssituatie zo veel mogelijk ongewijzigd blijft.

Werkplekonderzoek

U kunt daarnaast het onderzoek melden bij Stigas en tegen betaling een ongevalswerkplekonderzoek aanvragen. Tijdens dit onderzoek wordt gekeken hoe in de toekomst een nieuw ongeluk kan worden voorkomen. Het onderzoek gaat niet over de schuldvraag, maar juist om het voorkomen van. Andere voordelen van een werkplekonderzoek zijn:

  • Soms voldoet een simpele oplossing of afspraak al om ongelukken te voorkomen.
  • Onze adviseurs komen al jarenlang op de bedrijven en delen deze kennis graag met u.
  • Een buitenstaander ziet soms net iets meer.

De inspectie SZW ziet terecht graag dat u een probleem serieus aanpakt. Door direct na een ongeval contact op te nemen met Stigas voor een ongevalsonderzoek, toont u aan dat u bereidwillig bent om het probleem goed aan te pakken. Leidt het onderzoek tot verzuim en hebt u bij SAZAS een Verzuimmanagement Compleet of Basis afgesloten dan zijn hier geen kosten aan verbonden.

Meer informatie

Stigas Servicedesk: Telefoon 085 - 044 07 00 (kies voor optie 1).
http://www.inspectieszw.nl