Bedrijfsongeval

ongevallen agrarisch

Een bedrijfs- of arbeidsongeval is een ongeval dat plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden. Kortom, overal waar werknemers aan het werk kunnen zijn. (Verkeers)ongevallen die tijdens woon-werkverkeer plaatsvinden worden niet als arbeidsongevallen aangemerkt.

Ongevalsonderzoek

Als een ongeval tijdens het werk heeft plaatsgevonden, is het raadzaam om bij Stigas een ongevalsonderzoek aan te vragen. Tijdens dit onderzoek kijken wij hoe in de toekomst een nieuw ongeluk voorkomen kan worden. Het onderzoek gaat niet over de schuldvraag, maar juist om het voorkomen van. Andere voordelen van een werkplekonderzoek zijn:

  • Soms voldoet een simpele oplossing of afspraak al om ongelukken te voorkomen
  • Onze adviseurs komen al jarenlang op de bedrijven en delen deze kennis graag 
  • Een buitenstaander ziet soms net iets meer.

De inspectie SZW ziet terecht graag dat een probleem serieus wordt aanpakt. Door direct na een ongeval contact op te nemen met Stigas voor een ongevalsonderzoek, toon je aan dat je bereidwillig bent om het probleem goed aan te pakken. Leidt het onderzoek tot verzuim en heb je bij Sazas een Verzuimmanagement Compleet of Basis afgesloten, dan zijn geen kosten aan het ongevalsonderzoek verbonden. Voor meer informatie over een ongevalsonderzoek, kun je contact opnemen met de Stigas Servicedesk: Telefoon 085 - 044 07 00 (kies voor optie 1).

Wanneer ben ik verplicht om een arbeidsongeval te melden?

Je bent verplicht een arbeidsongeval te melden aan de Inspectie SZW als het slachtoffer aan de gevolgen van het ongeval:

  • een blijvend letsel oploopt
  • overlijdt
  • in een ziekenhuis moet worden opgenomen

Onder ‘blijvend letsel’ wordt onder andere verstaan: amputatie, blindheid, of chronische lichamelijke of psychische/traumatische klachten. Onder ‘ziekenhuisopname’ wordt verstaan dat een slachtoffer in een ziekenhuis wordt opgenomen. Ook een dagopname valt hieronder. Poliklinische behandeling wordt niet als ziekenhuisopname beschouwd.

Wat gebeurt er als ik een meldingsplichtig arbeidsongeval niet meld?
Meldingsplichtige arbeidsongevallen moet je als werkgever direct aan de Inspectie SZW melden. Als je dit niet doet, riskeer je een boete van maximaal € 50.000.

Waar moet ik melding maken?

Meldingsplichtige arbeidsongevallen kun je (ook buiten kantoortijden) het snelst melden via telefoonnummer 0800 - 5151 (gratis). Ook kun je het digitale meldformulier gebruiken. Je ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail.

Laat de ongevalssituatie ongewijzigd!

Doorgaans stelt de Inspectie SZW zo snel mogelijk na de melding een onderzoek in. De inspecteur moet de situatie ter plaatse kunnen beoordelen. Het is daarom belangrijk dat de ongevalssituatie zo veel mogelijk ongewijzigd blijft.

Registreren van ongevallen

Ongevallen die gemeld worden bij de Inspectie SZW en bedrijfsongevallen die leiden tot meer dan 3 dagen verzuim, moeten door de werkgever worden geregistreerd. Formeel is deze registratie een onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Doel van het register is om regelmatig te kijken of er een lijn is te ontdekken in de ongevallen en je maatregelen kunt nemen om ongevallen in de toekomst te voorkomen. Hoe meer je weet, hoe sneller je trends zult ontdekken. Daarom is het verstandig om niet alleen ongevallen met een verzuim van meer dan drie dagen te registreren, maar om alle (bijna) ongevallen te registreren.
Heb je een RIE van Stigas, dan heb je in de afgesloten omgeving ook de mogelijkheid om je ongevallen digitaal te registreren.

Meer informatie

http://www.inspectieszw.nl