Bemesten (organische mest, kunstmest) akkerbouw

Inhoudsopgave

Score uitleg

Aan iedere handeling waarbij blootstelling aan stof kan optreden is een score toegekend. De totaalscore bestaat uit drie onderdelen:

  1. de duur van de stofbelasting: score 1, 2 of 3
  2. de zwaarte van de arbeid: score 1 of 2 (Hoe zwaarder het werk, hoe dieper u ademhaalt, dus hoe meer stof u binnenkrijgt.)
  3. de hoeveelheid stof in de lucht: score 1, 2 of 3

De verschillende scores worden met elkaar vermenigvuldigd. De totaalscore varieert van 1 tot 18. Score 1 betekent weinig stofbelasting. Score 18 betekent zeer zware stofbelasting. Zo zie je waar de belangrijkste risico's liggen en waar dus maatregelen moeten worden getroffen.

Meer uitleg over blootstellingsscores

Storten, overladen van kunstmest

Totaalscore4
Blootstellingsduur1
Zwaarte van arbeid2
Concentratie inhaleerbaar stof2

Bij storten, overladen van kunstmest zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Uitrijden van (kunst)mestkorrels, compost of vaste mest

Totaalscore6
Blootstellingsduur2
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij uitrijden van (kunst)mestkorrels, compost of vaste mest zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Bladbemesting via verspuiten

Totaalscore0
Blootstellingsduur0
Zwaarte van arbeid0
Concentratie inhaleerbaar stof0

Bij bladbemesting via verspuiten zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming: