Deskundigenoordeel

De werkgever en de zieke werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie naar werk. Als de re-integratie vastloopt en/of werkgever en werknemer zijn het niet met elkaar eens over de stappen in het re-integratieproces, kan zowel de werkgever als de werknemer het UWV vragen om hier een oordeel over te geven. Hieraan zijn kosten verbonden. Mogelijke kwesties die je kunt vragen, zijn:

  • Kan mijn werknemer op een bepaalde datum zijn eigen werk weer volledig doen (zonder aanpassing van zijn taken en uren)?
  • Is het aangepaste eigen of andere werk dat mijn werknemer binnen of buiten het bedrijf moet of wil doen passend voor hem? Passend werk is werk dat hij met zijn ziekte nog kan doen.
  • Heeft mijn werknemer genoeg gedaan om weer aan het werk te gaan?
  • Heb ik genoeg gedaan om mijn werknemer aan het werk te helpen?
  • Het veelvuldig ziekteverzuim van mijn werknemer.

UWV

Het UWV geeft alleen een oordeel en geen advies. De uitkomst is niet bindend en tegen de beslissing kan ook niet in beroep worden gegaan. Je bent niet verplicht om iets te doen met het deskundigenoordeel, maar deze zal wel worden betrokken bij de beoordeling van het re-integratieverslag. Als één van beide partijen dan nog niet tevreden is, kan hij naar de kantonrechter stappen. Meer weten? Kijk op UWV en zoek op ‘deskundigenoordeel’.