Deskundigenoordeel

Zowel werkgever als werknemer kan het UWV tijdens het re-integratietraject om een deskundigenoordeel vragen. Hieraan zijn kosten verbonden. Mogelijke kwesties die u kunt vragen, zijn:

  • Is de werknemer nog arbeidsongeschikt.
  • Is een bepaald werkaanbod passend.
  • Verricht de werkgever voldoende re-integratie-inspanningen.

UWV

Het UWV geeft alleen een oordeel. Als één van beide partijen dan nog niet tevreden is, kan hij naar de kantonrechter stappen. Aan dit oordeel zijn voor de aanvrager kosten verbonden. Meer weten? Kijk op UWV en zoek op 're-integratie'.

Let op: de Wet verbetering poortwachter stelt een deskundigenoordeel verplicht bij niet-opvolgen advies bedrijfsarts.