Easy!Force

Naam EASY!Force pistool
Sector Mechanisch loonwerk
Arbovriendelijkheid Het EASY!Force pistool gebruikt de kracht van de terugslag van de hogedrukstraal, waardoor er geen kracht meer hoeft te worden gezet.
Opmerking(en) m.b.t. veiligheid Zijn er aspecten ten aanzien van de veiligheid waar rekening mee gehouden moet worden.
(bijv. vervangen van handwerk door een machine kan betekenen kinderen het werk niet meer mogen doen.)
Technische gegevens De hendelbeveiliging van het nieuwe EASY!Force pistool voorkomt een onbedoelde activering en biedt maximale veiligheid tijdens het gebruik - zonder afbreuk te doen aan het gebruiksgemak. De trekker hoeft maar één keer ingedrukt te worden om de waterstraal te activeren. Het EASY!Force pistool blijft werken zolang de trekker ingedrukt is. Wanneer u de hendel loslaat, schakelt het pistool onmiddellijk uit.
Kosten €131,00 ex BTW
Leverancier(s) Kärcher Center Breda
Brieltjenspolder 38
4921 PJ Made
076-5081141Kärcher Center Venlo
Parlevinkerweg 15
5928 NV Venlo
077-3270030