EasyLoad

Naam EasyLoad
Sector Loonwerk en Groenvoorziening
Omschrijving werkzaamheden
  1. Redmiddel bij werken in mestkelder. Aan de giek zit een ankerpunt voor bijvoorbeeld een valstopapparaat
  2. Met behulp van het systeem, dat met één hand kan worden bediend, kunnen zware of moeilijk te hanteren vrachten in en uit de bedrijfsbus geladen worden.
Arbovriendelijkheid Redden / naar boven halen van iemand uit een besloten ruimte zoals een mestkelder / put. Vermindering van de fysieke belasting bij laden en lossen van een bedrijfsbus.
Aandachtspunten Het gaat om een hijsmiddel dat periodiek geïnspecteerd moet worden.
Opmerking(en) m.b.t. veiligheid Mag niet meer belast worden dan wat er is aangegeven.
Technische gegevens In te bouwen in een bedrijfsbus. Max. 500 kg. Voldoet aan de NEN 795 type A CE markering
Opties  
Kosten Ca. € 4.000,-
Leverancier(s) MAD
Website(s) http://www.mad-automotive.com/
Overige informatie  
Easyload schematisch

 

EasyLoad in gebruik