Elektronische uitwisseling patiëntgegevens

elektronische uitwisseling patiëntgegevens

In de sociale geneeskunde worden gegevens van patiënten en cliënten tussen artsen onderling en met anderen steeds vaker elektronisch uitgewisseld.
Patiënten hebben steeds vaker direct toegang tot hun eigen elektronisch medisch dossier. Zij willen deze informatie kunnen delen met bijvoorbeeld hun huisarts, bedrijfsarts, verzekeringsarts, specialist ouderengeneeskunde en andere medisch specialisten. Met steun van de overheid worden activiteiten ontwikkeld om te komen tot een Persoonlijke Gezondheids-Omgeving (PGO).

gedragscode elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (egiz)

Per 1 juli 2017 is de Gedragscode Elektronisch Gevensuitwisseling in de Zorg (EGiZ) in werking getreden. Deze gedragscode geeft handvatten aan zorgaanbieders voor een veilige elektronische uitwisseling van patiëntgegevens met andere zorgaanbieders.

europese regels

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Deze Europese regels ter bescherming van persoonsgegevens zijn op 4 mei 2016 gepubliceerd.