Ergo-Steer-joystickbesturing

Naam Ergo-Steer-joystickbesturing
Sector GGI, Hoveniers, akkerbouw, bosbouw
Omschrijving werkzaamheden Trekkerwerk, shovel of verreiker
Arbovriendelijkheid Fysieke belasting
Opmerking(en) m.b.t. veiligheid Bij zulke systemen houdt het stuurwiel voorrang op de joystick, zodat altijd snel is in te grijpen bij een schrikreactie. De systemen zijn niet bedoeld voor op de weg, maar juist bij voorladerwerk op het erf of vaak keren op de kopakker.
De joystick is niet per ongeluk aan te stoten en te activeren. 
Technische gegevens Ergo-Steer-joystickbesturing zijn af fabriek en achteraf op te bouwen
Opties  
Kosten  € 4.300,00
Leverancier(s) Gritech

https://gritech.nl/product/gritech-joystick/

 

https://www.smartfarming.nl/artikel/2024/02/16/joystickbesturing-ontlast-trekkerchauffeur?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-20-02-2024