Ergomat - stamat

Naam Ergomat - stamat
Sector Glastuinbouw, akkerbouw en vollegrondsteelt 
Omschrijving werkzaamheden Werkzaamheden waarbij staand (op één plek) wordt gewerkt, zoals sorteerwerkzaamheden of werken aan de oppotmachine. 
Arbovriendelijkheid De matten bevatten ronde noppen die de belasting van botten, spieren en gewrichten verminderen. Door de noppen zijn de voeten ongemerkt continu in beweging, wat de bloedsomloop stimuleert en daarmee de gevolgen van langdurig staan beperkt. 
Aandachtspunten Afhankelijk van het materiaal, wel of niet geschikt voor natte omstandigheden. Minder geschikt voor ruimtes waarin veel rijdend materieel is. 
Technische gegevens

Bij de keuze van ergonomische matten zijn de werkomstandigheden essentieel voor het bepalen van de juiste keus. In het algemeen zorgen de polyurethaan matten voor passende oplossingen in droge, niet schurende tot licht vochtige of vette omgeving. Polyurethaan matten hebben ook antistatische eigenschappen.

Polyurethaan matten zijn geschikt voor toepassing in een droge werkomgeving. De keuze voor “bolletjes” of “vlak” wordt bepaald door de activiteit van de gebruiker; wanneer je lang op één plek werkt is de “bolletjesmat” geschikt. Wanneer je veel bewegingen maakt binnen een beperkte ruimte, wordt de “vlakke mat” geadviseerd.

Opties Elektronische beveiliging d.m.v. magneetschakelaar
Kosten € 959,-
Leverancier(s)

Verkrijgbaar bij diverse leveranciers, waaronder www.ergomatten-winkel.nl en https://eblo.nl/product/werkstoelen/werkstep-sta-matten/