Frequent verzuimgesprek

Als een werknemer zich voor de derde keer of meer binnen een jaar tijd heeft ziekgemeld, is het belangrijk om na werkhervatting een frequent verzuimgesprek te voeren. 
Dit om te zoeken  naar mogelijkheden om de oorzaken van het verzuim weg te nemen. Het doel van een frequent verzuimgesprek:

 

  • Achterliggende oorzaak van het veelvuldig verzuim achterhalen en samen oplossingen zoeken om niet alleen het frequente verzuim te beperken, maar ook langdurige uitval te voorkomen (frequent verzuim is een signaal)
  • Gevolgen van frequent verzuim aangeven
  • Grenzen stellen bij  ongewenst verzuimgedrag

Aandachtspunten

Zorg voor een onderzoekende, niet oordelende houding. Laat je niet verleiden tot een discussie over de oorzaak of wel/niet ziek. Maak duidelijk dat je doel is om de aanwezigheid van je medewerker te bevorderen. 
Voer een frequent verzuimgesprek bij voorkeur op de dag van herstel, maar uiterlijk binnen drie dagen daarna. Hierover maak je vooraf een afspraak met je medewerker. Zorg voor een rustige omgeving en neem de tijd voor het gesprek. 


Aandachtspunten tijdens het gesprek

 

  • Zorg dat je alle gegevens over het verzuimpatroon paraat heeft. Beperk je bij het bespreken daarvan tot de feiten. 
  • Geef duidelijk aan wat de aanleiding en het doel van het gesprek zijn: namelijk de aanwezigheid op het werk vergroten en ervoor zorgen dat iemand lekker aan het werk kan blijven
  • Vraag je medewerker wat daarvoor nodig is, bijvoorbeeld in het werk of in de balans werk – privé. En, op een voorzichtige toon, of er misschien meer is wat meespeelt bij het verzuim. 
  • Stel open vragen: die zorgen voor meer informatie. Bijvoorbeeld: “Wat kun je bedenken om ervoor te zorgen dat je aanwezigheid groter wordt?”. 
  • Maak de daarop volgende afspraken zo concreet mogelijk en sluit af met een afspraak voor een vervolggesprek.