Frequentverzuimgesprek

Als een werknemer zich voor de derde keer of meer binnen een jaar tijd heeft ziekgemeld, raden wij aan na hervatting een frequentverzuimgesprek te voeren met de betreffende medewerker. Samen zoekt u naar mogelijkheden om de oorzaken van het verzuim weg te nemen voor zover dat mogelijk is. Wellicht zijn er oorzaken die door u verholpen kunnen worden. Een dergelijk gesprek is ook geschikt in geval van zogeheten ‘voorspelbaar verzuim' (na bijvoorbeeld een conflict of het toewijzen van ‘vervelende' werkzaamheden).

Aandachtspunten

Hierbij moet van tevoren goed naar de duur van de ziektegevallen worden gekeken.
Zijn deze kortdurend (tot 7 dagen) dan dient daaraan extra aandacht te worden besteed. Bij een dergelijk patroon zijn er vaak oorzaken in de werk- of privésfeer te vinden. Dit hoeft natuurlijk niet per se het geval te zijn, de ene werknemer zal zich wat vaker ziekmelden dan de ander. Wanneer het vaker voorkomt dient er wel extra aandacht aan te worden besteed.

Voer een frequentverzuimgesprek bij voorkeur op de dag van herstel, maar uiterlijk binnen drie dagen. Vooraf wordt hiervoor een afspraak gemaakt met de betrokken medewerker.

Aandachtspunten in het frequentverzuimgesprek

  • Zorg dat u alle gegevens over het verzuimpatroon paraat heeft.
  • Geef duidelijk aan wat de aanleiding en het doel van het gesprek zijn, laat daar geen onduidelijkheid over bestaan.
  • Geef ook het belang van het gesprek aan: het is lastig voor de afdeling waar men onderdeel van is, wellicht zijn er oorzaken die in het werk gelegen zijn en die opgelost kunnen worden.
  • Vraag wat de werknemer gaat doen om opnieuw verzuim te voorkomen.
  • Vraag of u iets voor de werknemer kunt doen, zodat de aanleiding om te verzuimen weggenomen wordt.

Het doel van een frequentverzuimgesprek:

  • Oorzaak van het veelvuldig verzuim achterhalen en samen oplossingen zoeken;
  • Signaal afgeven dat frequent verzuim niet kan, tenzij... (verhogen verzuimdrempel);
  • Corrigeren ongewenst verzuimgedrag.