Griepvaccinatie

4. Voorkom onnodig ziekteverzuim door de griepvacinatie

De griepprik beschermt tegen het virus van de jaarlijkse griepgolf.

Waarom een griepvaccinatie?

Griep komt elk jaar voor, maar de omvang en ernst van de epidemie varieert sterk. Het aantal gevallen met griepachtig ziektebeeld in de huisartspraktijk is vanaf 1970 gedaald. Een van de redenen is de verhoogde vaccinatiegraad.

Beschermt de griepprik tegen het coronavirus?

De griepprik biedt bescherming tegen griep. De griepprik beschermt niet tegen andere virussen, zoals het nieuwe coronavirus. Andersom is er geen aanwijzing dat mensen die de griepprik hebben gehad vatbaarder zijn voor het coronavirus. Tenslotte: hoewel de griepprik dus niet tegen het coronavirus beschermt, is een griepprik wel gunstig om de kans op griep en daarmee het vermoeden op corona te voorkomen.  

Wat zijn de voordelen van de griepprik?

  • De griepprik is de beste bescherming tegen griep en mogelijk ernstige gevolgen daarvan.
  • De griepprik verkleint de kans dat je griep krijgt.
  • Als je na een griepprik toch griep krijgt, ben je er meestal minder ziek van.
  • De kans dat je een bijkomende ziekte krijgt, zoals een longontsteking, is kleiner. Er is minder kans op complicaties.
  • Heb je een bepaalde medische aandoening? Bijvoorbeeld diabetes, astma of een hartziekte? Dan kan jouw ziekte erger worden door griep. De griepprik maakt de kans daarop kleiner.
  • De kans om te overlijden door (de gevolgen van) griep is kleiner.
  • De griepprik geeft weinig bijwerkingen en is een veilig vaccin.
  • Met de griepprik bescherm je ook anderen in jouw omgeving.

Wat zijn de nadelen van de griepprik?

De griepprik biedt geen volledige bescherming tegen griep. Soms krijgt iemand die de griepprik heeft gehad toch griep. De griepklachten zijn dan wel vaak minder erg.

Kan ik bijwerkingen krijgen van de griepprik?

  • De plaats van de prik op je arm kan de eerste dag pijnlijk, rood of dik zijn. Dit gaat binnen één tot twee dagen vanzelf over.
  • Soms voelen mensen zich de dag na de griepprik niet lekker. Ze hebben hoofdpijn, weinig energie of lichte koorts. Dit is vooral bij kinderen die nog nooit eerder griep of een griepprik hebben gehad. Dit is geen griep. Maar een normale reactie van het lichaam op een inenting. Het is onschuldig en gaat vanzelf weer over. Van de griepprik kun je géén griep krijgen.

Aanbevolen voor de pluimveehouderij, varkenshouderij en bedrijfsverzorging

De griepprik raden we speciaal aan voor iedereen die werkt in de pluimveehouderij, varkenshouderij en de agrarische bedrijfsverzorging. Dit is ook in het belang voor de volksgezondheid, mocht er onder de dieren vogel- of varkensgriep uitbreken. Als bij één persoon tegelijkertijd een infectie voorkomt van zowel de gewone griep als de vogel- of varkensgriep, kan een nieuw virustype ontstaan. Dit is onwenselijk.
Er bestaat géén specifiek vaccin voor mensen tegen vogel- of varkensgriep.

Wanneer kan ik het beste een griepprik halen?

De griepprik kun je het beste halen tussen half oktober en half november.
De timing van de griepprik is zo gekozen, dat die aansluit op het verwachte moment van de griepgolf in Nederland. De reactie van het lichaam op het vaccin (vaccinrespons) neemt namelijk na vaccinatie eerst toe, maar neemt vervolgens ook weer af.
De griep komt alleen voor in de winter, meestal tussen december en april. Nadat je de griepprik heeft gekregen, duurt het twee weken voordat jouw lichaam voldoende afweerstoffen heeft aangemaakt.

Waar kan ik de griepprik halen?

Er zijn meerdere organisaties die griepprikken kunnen verzorgen. Voorbeelden zijn:
VaccinatieZorg, GriepVaccinatieService en PreventVaccins.
Val je onder een risicogroep, dan wordt je via jouw huisarts uitgenodigd voor een griepprik.