Griepvaccinatie

4. Voorkom onnodig ziekteverzuim door de griepvacinatie

De griepprik beschermt tegen het virus van de jaarlijkse griepgolf.

Waarom een griepvaccinatie?

Griep komt elk jaar voor, maar de omvang en ernst van de epidemie varieert sterk. Het aantal gevallen met griepachtig ziektebeeld in de huisartspraktijk is vanaf 1970 gedaald. Een van de redenen is de verhoogde vaccinatiegraad.

Aanbevolen voor de pluimveehouderij, varkenshouderij en bedrijfsverzorging

De griepprik raden we iedereen aan die werkt in de pluimveehouderij, varkenshouderij en de agrarische bedrijfsverzorging. Dit is ook in het belang voor de volksgezondheid, mocht er onder de dieren vogel- of varkensgriep uitbreken. Als bij één persoon tegelijkertijd een infectie voorkomt van zowel de gewone griep als de vogel- of varkensgriep, kan een nieuw virustype ontstaan. Dit is onwenselijk.
Er bestaat geen specifiek vaccin voor mensen tegen vogel-/varkensgriep.

Waar kunt u de griepprik halen?

Er zijn meerdere organisaties die griepprikken voor u kunnen verzorgen. Voorbeelden zijn:
Zorgvandezaak, GriepVaccinatieService, VaccinatieZorg en PreventVaccins.
Risicogroepen worden via hun huisarts uitgenodigd voor een griepprik.