Hulpmiddel asperges oogsten

Naam Hulpmiddel om asperges te oogsten
Sector Vollegrondsgroententeelt
Omschrijving werkzaamheden Neemt u contact op met Stigas,
telefoon 085 - 044 07 00 (optie 1)
Arbovriendelijkheid
Opmerking(en) m.b.t. veiligheid
Technische gegevens
Opties
Kosten
Leverancier(s)
Website(s)
Overige informatie