Hulpmiddel asperges oogsten

Naam Hulpmiddel om asperges te oogsten
Sector Vollegrondsgroententeelt
Omschrijving werkzaamheden Neemt u contact op met Stigas,
telefoon 085 - 044 07 00 (optie 1)
Arbovriendelijkheid  
Opmerking(en) m.b.t. veiligheid  
Technische gegevens  
Opties  
Kosten  
Leverancier(s)  
Website(s)  
Overige informatie