Hydraulische coniferenlaadklem

Naam Hydraulische coniferenlaadklem
Sector Boomkwekerij
Omschrijving werkzaamheden De hydraulische coniferenlaadklem is een werktuig voor het klemmen en verplaatsen van struiken met kluit. Het wordt gebruikt voor het laden en lossen van gerooide struiken (op een wagen of in een machine).
De hydraulische coniferen laadklem is voorzien van 2 klemarmen, waartussen de stam van de struiken met kluit wordt geklemd. De struik wordt door de hijsarm van een kraan opgetild.
Bij het positioneren van de laadklem is meestal de hulp van een persoon noodzakelijk.
Door middel van een handvat kan (en moet vanuit veiligheidsoverwegingen) de klem goed gepositioneerd worden.
De klem is uitgerust met een vaste en beweegbare klemarm. De beweegbare klemarm wordt heen en weer bewogen door een hydraulische cylinder. Om beschadigingen te voorkomen zijn de klemarmen voorzien van een zacht rubber, aan de uiteinden zijn afgeschuinde kunststof doppen geplaatst om de klemarmen gemakkelijk om de stam te geleiden.
De hydraulische aandrijvingwordt verkregen via de kraan.
Arbovriendelijkheid Dit apparaat beperkt tillen, duwen en trekken bij verplaatsen van coniferen
Opmerking(en) m.b.t. veiligheid De hydraulische coniferenlaadklem is een machine waarvan het gebruik risico's met zich meebrengt. De bediener draagt een grote verantwoordelijkheid voor eigen veiligheid en die van zijn omgeving. De hulppersoon moet goed geïnstrueerd zijn en oogcontact en een goede communicatie hebben met de bediener van de kraan.
Personen in de nabijheid van de coniferen laadklem kunnen geen directe invloed uitoefenen op de bewegingen van de kraan en de klem. Er zijn ernstige gevaren voor stoten en voor het (af)klemmen van ledematen. Meer dan 1 persoon is tijdens het gebruik niet toegestaan.
Draag persoonlijke beschermingsmiddelen: veiligheidshelm en veiligheidsschoenen.
Technische gegevens Lengte 720 mm
Breedte 520 mm
Gewicht werktuig 25 kg.
Maximaal gewicht 100 kg.
Minimum stamomvang 60 mm.Gegevens aandrijvend voertuig:
Minimale druk hydraulische systeem: 100 bar
Max druk hydraulische systeem: 200 bar
Minimum te heffen last 200 kg. (rekening houden met kantel moment)
Opties  
Kosten € 1.290,-
Leverancier(s) Damcon
Landbouw mechanisatiebedrijf J. van Dam BV
Hamsestraat 14
4043 LH OPHEUSDEN
Telefoon: 0488 - 442 828
Website(s) www.damcon.nl
Overige informatie