Hydraulische kluitlaadhaak

Naam Hydraulische kluitlaadhaak
Sector Boomkwekerij
Omschrijving werkzaamheden De hydraulische kluitlaadbak is een werktuig voor het verplaatsen van bomen en struiken met kluit. Het wordt gebruikt bij het uitrijden, laden of lossen van gerooide bomen of struiken.
De kluitlaadbak wordt aangebouwd aan een aandrijvend voertuig.
De kluit hangt in een soort vork en de stam wordt omarmd door grijparmen.
Bij het werken met de kluitlaadbak is geen 2de persoon noodzakelijk.
De hydraulische aandrijving wordt voor de beweging van de machine verkregen via het aandrijvende voertuig. De hydrauliek slangen moeten door middel van snelkoppelingen worden aangesloten. De bediening vindt plaats vanaf de bestuurdersstoel.
Arbovriendelijkheid Dit apparaat beperkt tillen, duwen en trekken bij verplaatsen van bomen.
Opmerking(en) m.b.t. veiligheid Binnen het werkgebied geen mensen. Er zijn meerdere knelpunten die niet afgeschermd kunnen worden.

Onderhoud (elke 500 bedrijfsuren) noodzakelijk door deskundige.

Technische gegevens Maximaal gewicht: 250 kg
Max kluit diameter: 80 cm
Opties Er zijn 2 mogelijkheden:
De hydraulische kluitlaadbak aan hefmast of
De hydraulische kluitlaadbak aan shofel.
Kosten € 3.750,-
Leverancier(s) Damcon
Landbouw mechanisatiebedrijf J. van Dam BV
Hamsestraat 14
4043 LH OPHEUSDEN
Telefoon: 0488 - 442 828
Website(s) www.damcon.nl
Overige informatie