Hydraulische lift in put

Naam Hydraulische lift in put
Sector Bloembollen en glastuinbouw
Omschrijving werkzaamheden Bukken of bovenschouderhoogte tillen is niet meer nodig bij het stapelen of onstapelen van bakken, kister, dozen, etc.
Arbovriendelijkheid De lift met automatische hoogte-instelling zorgt dat altijd in een gunstige houding getild kan worden.
Opmerking(en) m.b.t. veiligheid Aan de zijde waar men werkt is de afscherming voldoende. De andere zijde is open.
Technische gegevens Zie website leverancier(s)
Opties  
Kosten € 7.800,-
Leverancier(s) Mechanisatie Haarlemmmermeer BV
IJweg 975
2131 LV  HOOFDDORP
Telefoon: 023 - 561 70 68
Website(s) www.mecahnisatiehaalemmermeer.nl
Overige informatie