Kluitenrooimachine

kluitenrooimachine damcon
Naam Kluitenrooimachine
Sector Boomkwekerij
Omschrijving werkzaamheden Bij rooien is sprake van lichamelijke belasting mbt lopen door zanderige of modderige ondergrond en piekbelasting bij uitsteken, scheppen, duwen, trekken en tillen. Deze machine is voor het ontwortelen van planten resp. voor het maken van kluiten, met een kluitgrootte van 30-90 cm. Het rooien vindt plaats door vibrerend snijden. Het snijden en uitheffen van de kluit (bij samenhangende grond) gebeurt met een half cirkelvormig mes. Het voertuig beschikt over rupsbanden.
De machine bestaat uit een dieselmotor en voorzieningen ten behoeve van het hydraulische systeem. Het hydraulische systeem zorgt voor de beweging van de rupsbanden, de arm van de rooiunit en vibrator. Op de machine zitplaats is de nodige bediening. Aan de voorzijde zit de rooiunit met het mes.De bestuurder wordt ingeval van omrollen beschermd met een veiligheidsbeugel. De machine is voor inzet in redelijk begaanbaar en niet te steil terrein ontworpen. Maximale langs- en d warsheffing is 15°.
De bedieningshendels werken alleen bij daadwerkelijke bediening.
Arbovriendelijkheid Middel levert verbetering op ten aanzien van:
Opmerking(en) m.b.t. veiligheid Rond de machine tenminste 1 m vrije ruimte waar zich geen personen in mogen bevinden. Blootstelling aan geluid bij volgas draaiende motor:
In de buitenlucht 82 dB(A).
Op de bestuurders plaats 84 dB(A)Blootstelling aan trillingen: bij voorzien gebruik geen sprake van bijzondere trillingen. De rupsbanden zijn van rubber om de oneffenheden uit te vlakken en de trillingen van de machine vergaand te dempen en hydraulische servobesturing.Maximale belasting van de hefarm van 200 kg mag niet overschreden worden.
Altijd persoonlijke beschermingsmiddelen dragen; werkhandschoenen, veiligheidsschoenen, en gehoorbescherming. (Mogelijke blootstelling aan uitlaatdampen afhankelijk van de windrichting.)
Technische gegevens Type verbrandingsmotor: 4-takt diesel met 4 cylinders.
Cilinderinhoud: 1221 cc
Koeling; vloeistof
Maximaal vermogen 32,6 pk bij 3600 rpm
Maximaal hefvermogen van de rooiunit: 200 kg.
Opties  
Kosten € 31.750,-
Leverancier(s) Damcon
Landbouw mechanisatiebedrijf J. van Dam BV
Hamsestraat 14
4043 LH OPHEUSDEN
Telefoon: 0488-442 828
Website(s) www.damcon.nl
Overige informatie