Machine kopen in het buitenland

CE-gemarkeerde machine

Machines die binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden verkocht en gekocht moeten voorzien zijn van een CE-markering. Een CE-gemarkeerde machine mag vrij verhandeld worden in de EER landen zonder dat er een extra keuring of certificaat nodig is.

Waaraan moet een machine met CE markering voldoen?

  • een Nederlandse gebruikershandleiding
  • waarschuwingspictogrammen;
  • in de Nederlandse taal gestelde aanduidingen bij de bedieningsknoppen
  • een technisch veiligheidsniveau
  • een getekende verklaring van overeenstemming
  • CE-markering, d.w.z. het type plaatje op de machine waarop de CE markering is aangebracht met naam fabrikant, jaar van fabricage en type nummer. Dit is veelal een metalen plaatje dat d.m.v. popnagels is aangebracht.

Controleer de CE markering!

U als koper bent niet formeel verplicht om de juiste uitvoering van de CE-markering te controleren. Wij adviseren u dit wel te doen. Uit onderzoeken van de Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) is gebleken dat ca. 70% van de CE gemarkeerde machines, niet op een juiste wijze van CE markering zijn voorzien. Als werkgever bent u aansprakelijk als uw medewerker een bedrijfsongeval krijgt met een machine die door u ter beschikking is gesteld.

Welke landen behoren tot de Europese Economische Ruimte?

België; Bulgarije; Cyprus; Denemarken; Duitsland; Estland; Finland; Frankrijk; Griekenland; Hongarije; Ierland; Italië; Kroatië; Letland; Litouwen; Luxemburg; Malta; Nederland; Oostenrijk; Polen; Portugal; Roemenië; Slovenië; Slowakije; Spanje; Tsjechië; Verenigd Koninkrijk; Zweden. En drie EVA landen: Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.

Wat als een machine van buiten de EER ingekocht wordt?

Dan wordt de importeur, dat kan ook de eindgebruiker zijn die een machine voor eigen gebruik importeert, volledig verantwoordelijk voor de CE markering. In het kader van de Wet productaansprakelijkheid is degene die de machine de EER binnenhaalt (in de handel brengt of gaat gebruiken) verantwoordelijk.

Meer informatie

Arbocatalogus onder Machineveiligheid