MRSA en veegerelateerde MRSA

MRSA staat bekend als de ‘ziekenhuisbacterie’ die een ernstige bedreiging vormt voor kwetsbare personen. Daarnaast bestaat er de vee-gerelateerde MRSA (v-MRSA). Deze komt onder meer voor op varkens- en vleeskalverenbedrijven.

Wat is MRSA?

MRSA staat voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. De bacterie zit vooral op de huid en in de neus van de drager, maar kan ook in de keel, darmen en urine voorkomen. MRSA is een bacterie die goed gedijt in een omgeving waar antibiotica worden gebruikt, zoals in een ziekenhuis. Een ontsteking door de MRSA-bacterie kan niet behandeld worden met de meest gangbare antibiotica.

Hoe kan ik MRSA oplopen?

Iedereen kan MRSA krijgen. De overdracht van MRSA vindt vooral plaats door direct huidcontact, voornamelijk via de handen. Soms komt MRSA op huidschilfers in de lucht terecht. De bacterie kan dan worden ingeademd.

Wat is v-MRSA?

v-MRSA komt veel voor in de intensieve veehouderij en behoort tot een andere stam dan de gewone ziekenhuis-MRSA.

Hoe kan ik v-MRSA oplopen?

V-MRSA wordt gemakkelijk overgedragen van dier op mens. Mensen die direct huidcontact hebben met dieren kunnen drager worden van de v-MRSA: ondernemers, werknemers, dierenartsen, slachthuismedewerkers en meewerkende gezinsleden.

Voor wie is de bacterie gevaarlijk?

Gezonde mensen zullen niets merken van een MRSA- of v-MRSAbacterie. Maar voor zieken en mensen met lage weerstand kunnen MRSA en v-MRSA leiden tot ontstekingen, steenpuisten, longontsteking, bloedvergiftiging en botinfectie. Het inzetten van gebruikelijke antibiotica heeft dan weinig effect.
Waarom moet v-MRSA bestreden worden?
De aanpak van v-MRSA is van groot belang omdat voorkomen moet worden dat de bacterie verandert in een meer agressieve vorm voor mens en dier.

V-MRSA wordt niet gemakkelijk overgedragen van mens op mens

Uit studies blijkt dat de v-MRSA niet gemakkelijk overgaat van mens op mens. In de varkenshouderij werd op 68 procent van de bedrijven v-MRSA aangetoond. 29 procent van deze varkenshouders bleken drager te zijn. Slechts 2 procent van de gezinsleden die geen contact hadden met de varkens bleek drager te zijn. In de vleeskalverhouderij werd v-MRSA aangetoond op 88 procent van de vleeskalverbedrijven. Bij 33 procent van de kalverhouders en 8 procent van de gezinsleden werd v-MRSA aangetoond.

V-MRSA wel gemakkelijk overgedragen van dier op dier

Varkens zonder v-MRSA die vervoerd worden in een besmette vrachtwagen of die in een besmette wachtruimte van het slachthuis verblijven, blijken een grote kans te hebben daarna drager te zijn van v-MRSA. De resultaten laten zien dat varkens binnen enkele uren MRSA-positief kunnen worden in een met v-MRSA-besmette omgeving.

Kan ik mij op v-MRSA laten testen?

Sommige ziekenhuizen testen zowel op MRSA als op v-MRSA. Er wordt dan met een wattenstaafje wat slijm afgenomen uit uw neus of keel. U kunt dit onderzoek aanvragen bij Stigas of bij uw behandeld arts. Testen heeft alleen zin als uw gezondheid een probleem is.

Ik ben besmet. Hoe raak ik de bacterie weer kwijt?

U raakt de bacterie meestal vanzelf weer kwijt. Bekend is dat dit gebeurt bij varkenshouders als ze een tijdje van hun bedrijf weg zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie. Ook tijdens de leegstandsperiode op het bedrijf zijn er minder v-MRSA-dragers.

MRSA en huidklachten

MRSA- en v-MRSA-dragers die een huidziekte hebben zoals psoriasis of eczeem, komen niet snel van de bacterie af. Hebt u huidklachten dan is het belangrijk dat u de huidklachten goed onder controle houdt en wondjes hygiënisch verzorgt, bijvoorbeeld met een vloeibare pleister.

Wat kan ik zelf doen om v-MRSA te voorkomen?

De MRSA-bacterie gedijt goed in een omgeving waar veel antibiotica worden gebruikt. Ga daarom heel bewust om met deze geneesmiddelen. Bespreek het antibioticagebruik in uw studieclub en nodig een deskundige uit.

Tip: Koper bestrijdt bacteriën

Het metaal koper heeft een uitstekende antibacteriële werking. Wetenschappelijke onderzoeken hebben de goede anti-microbiële werking de afgelopen jaren herhaaldelijk bevestigd. Ook bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica leggen het loodje als ze in contact komen met koper en bepaalde legeringen daarvan.

Verklein verder de kans op v-MRSA-dragerschap door hygiënemaatregelen:

 • Was regelmatig uw handen met water en vloeibare zeep.
 • Droog uw handen met een papieren handdoekje.
 • Verzorg wondjes en huidkloofjes.
 • Bestrijd stof in de stal.
 • Douche na het werk.
 • Trek na het werk schone kleding aan.
 • Gebruik handschoenen bij intensief diercontact.
 • Laat geen huisdieren in de stal toe.
 • Geef bezoekers een schone overall. Was na afloop de overall op 60 graden met een totaalwasmiddel.
 • Scheid bedrijfswasgoed van gezinswasgoed.
 • Deel geen toiletartikelen met huisgenoten (spons, handdoek, washandje, scheermesje en dergelijke).
 • Ga verantwoord om met diergeneesmiddelen:
 1. Een goede behandeling begint met de juiste diagnose. Laat eerst de ziekteverwekker bepalen.
 2. Behandel alleen als dat nodig is.
 3. Wijk niet af van de aanbevolen dosering en van de duur van de behandeling.
 4. Maak de behandeling altijd af, ook al lijkt het koppel eerder al beter.
 5. Gebruik alleen geregistreerde diergeneesmiddelen. Koop niet via internet.
 6. Gebruik alleen combinaties van middelen als de dierenarts dat voorschrijft.
 7. Gebruik geen middelen die over de uiterste datum zijn.
 8. Draag handschoenen tijdens de bereiding van diergeneesmiddelen.

Kan een V-MRSA drager naar een feestje, dagverblijf, school of werk?

MRSA-dragers kunnen gewoon naar een feestje, school, dagverblijf en werk. De kans dat de v-MRSA zich verspreidt onder gezonde mensen is heel klein. Bovendien raak je de bacterie weer snel kwijt. Bent u veehouder en werkt een van uw huisgenoten met mensen met een zwakke gezondheid dan moet hij of zij dit overleggen met de hygiënist van de instelling.

Misverstanden rond v-MRSA

 • Bij opname in een ziekenhuis: het is niet de bedoeling dat v-MRSA-dragers worden geweigerd voor bepaalde onderzoeken of voor een opname.
 • V-MRSA gaat moeilijker over van mens op mens dan eerder werd gevreesd.
 • Ondanks de ongevoeligheid voor veel antibiotica kunnen MRSA-infecties toch nog worden behandeld met speciale antibiotica.