Ongeval tijdens het werk? Stigas ondersteunt bij de zelfinspectie

Als er een bedrijfsongeval gebeurt, komt er veel op je af. Op jou als werkgever, maar ook op iedereen die erbij was. Dat wil je geen tweede keer meemaken. Vanaf 2023 stimuleert de Nederlandse Arbeidsinspectie daarom de zelfinspectie. Bijkomend voordeel: een goed uitgevoerde zelfinspectie verkleint de kans op een boete. We leggen uit hoe het werkt. 

Wat is een zelfinspectie? 

Een zelfinspectie begint met een ongevalsonderzoek, dat antwoord geeft op twee vragen: hoe heeft het kunnen gebeuren, en wat waren de oorzaken van het ongeval? Het gaat er niet om, om een schuldige aan te wijzen. Goed om te weten: er zijn twee soorten oorzaken. Allereerst de directe oorzaken: de trekker is gekanteld of iemand raakte bekneld in een machine. Daarnaast zijn er de achterliggende oorzaken: medewerkers hebben onvoldoende instructies gehad, er was sprake van technisch falen of de machine was niet goed onderhouden. Op basis van dit onderzoek stel je een rapportage op én een verbeterplan. Zo leer je van het bedrijfsongeval en wordt de veiligheid in het bedrijf verbeterd. Bijkomend voordeel is dat het op de juiste manier uitvoeren van een zelfinspectie de kans op een boete van de Arbeidsinspectie verkleint.  

Kan ik hulp krijgen?

Het uitvoeren van een ongevalsonderzoek is niet altijd eenvoudig. Het goede nieuws is dat je er als ondernemer niet alleen voor staat. Een veiligheidskundige van Stigas kan het ongevalsonderzoek samen met je uitvoeren en een verbeterplan opstellen. Peter Bredius, hoger veiligheidskundige bij Stigas, ziet in de praktijk dat bedrijven zijn ondersteuning erg op prijs stellen. “Juist op een moment dat er, naast administratieve en soms ook juridische rompslomp, emoties een rol spelen kan ik bedrijven echt ondersteunen. Ik ken de methodiek, maar ook de sector en de werkzaamheden.”

Wat doet Stigas precies?

Bredius: “We houden interviews met het slachtoffer en de omstanders en brengen de achterliggende oorzaken in kaart. In de rapportage nemen we een tijdlijn op met de gebeurtenissen die tot het ongeval hebben geleid. Ook maken we een overzichtstekening of gebruiken foto’s die direct na het bedrijfsongeval zijn gemaakt met de posities van betrokken personen en het materieel. Dat maakt het heel inzichtelijk. En je krijgt advies over hoe je dit soort ongevallen in de toekomst kunt voorkomen. Als eindproduct ontvang je de rapportage en het verbeterplan die je kunt indienen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.” 

Bij wat voor zelfinspecties heb je tot nu toe hebt ondersteund? 

“In 2023 heb ik bij vier zelfinspecties ondersteund. Het ging om een ongeval tijdens onderhoudswerkzaamheden, aanrijdingen: één door een collega aangereden en de ander door een zelfrijdende machine aangereden en een boomstam die op een persoon viel tijdens het vellen van een boom. De communicatie met de Nederlandse Arbeidsinspectie verloopt doorgaans via de werkgever, en wordt bijna altijd als positief ervaren. Mochten er onduidelijkheden zijn, dan spring ik wel eens bij en neem ik contact op. Tot op heden komen we er dan altijd vrij snel uit.”

Kan een boete in alle gevallen worden voorkomen? 

“Bij de bedrijven die ik tot nu toe heb geholpen is de zelfinspectie als voldoende beoordeeld; ze hebben geen boete gehad. Wel zijn er boetes uitgedeeld aan bedrijven omdat ze het ongeval te laat hebben gemeld. Wat overigens ook kan gebeuren: een boete krijgen als je geen RIE hebt, maar dat heb ik in de praktijk nog niet meegemaakt.” 
Hulp nodig bij een zelfinspectie? Neem contact op met de Stigas Servicedesk:  085 – 044 07 00, optie 1 | info@stigas.nl. Of direct met je preventieadviseur

Arbeidsongeval melden
Een arbeidsongeval waarbij mensen gewond raken of overlijden, moeten direct gemeld worden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Kijk voor meer informatie en aanmelden: Arbeidsongeval melden