Praktische informatie over verzuim voor medewerkers

Verzuimbegeleiding door Stigas

Hieronder staan de stappen die je neemt als je door ziekte je werk niet kunt doen. 

 • Je meldt je ziek bij je werkgever. 

  Goed om te weten:  ieder bedrijf heeft een regelement voor ziekmeldingen of verzuimprotocol. Het is belangrijk dat je je daaraan houdt. Zorg ervoor dat je telefonisch bereikbaar bent voor de arbodienst.

 

 • Binnen twee dagen wordt je werkgever gebeld door de Verzuimdesk. De medewerker van de Verzuimdesk schat op basis van dat gesprek in hoelang het verzuim gaat duren. 

  Goed om te weten: de Verzuimdesk bespreekt geen medische informatie met je werkgever. Eventueel neemt de Verzuimdesk ook telefonisch contact met jou op. De Verzuimdeskmedewerker werkt onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur/ bedrijfsarts. Dat noemen we ook wel verlengde arm of taakdelegatie. Met de Verzuimdesk kun je medische informatie delen. Wat je vertelt, is en blijft vertrouwelijk en wordt alleen met de bedrijfsarts maar niet met je werkgever of de verzekeraar gedeeld. 

 

 • Als het verzuim langer duurt, plant de verzuimdesk een werkhervattingsgesprek met de re-integratieadviseur of de bedrijfsarts. Hierin werken we nauw samen met de arbodienst Zorg van de Zaak. 

  Goed om te weten: als je langer ziek bent heb je contact met een bedrijfsarts en met een re-integratieadviseur. Zij werken nauw met elkaar samen. De bedrijfsarts is de medisch specialist en geeft advies over een verantwoorde terugkeer naar je werk. De re-integratieadviseur coacht en begeleidt je bij het terugkeren naar je werk. 

 

 • Als je zes weken ziek bent, stellen we, in overleg met jou, de probleemanalyse en een voorstel voor een plan van aanpak op. Dit zijn verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter. Daarna is er minimaal elke zes weken een evaluatie met jou, op een spreekuurlocatie of telefonisch. We doen er alles aan om je weer (gedeeltelijk) aan het werk te helpen. Mocht je, ondanks alle inspanningen, een jaar ziek zijn, dan stellen we de eerstejaarsevaluatie op. Als je twee jaar ziek bent, verzorgen we het re-integratieverslag dat nodig is voor de aanvraag van een WIA-uitkering.

  Goed om te weten: we brengen je als dat nodig is in contact met partijen die je kunnen ondersteunen om weer aan het werk te gaan. Als voor een goede terugkeer de werkplek moet worden bekeken, doen we een werkplekonderzoek. Als je mogelijk langdurig ongeschikt blijft voor je eigen werk, voeren we een arbeidsdeskundig onderzoek uit om te onderzoeken of het werk kan worden aangepast of dat er andere passende mogelijkheden zijn bij je werkgever. Als dat niet meer mogelijk is word je begeleid naar ander werk. Dit heet spoor 2-traject.

Tot slot

 • Je kunt altijd het spreekuur van de bedrijfsarts bezoeken, ook als je niet meer ziek bent, maar ziekte in de toekomst wilt voorkomen (preventiespreekuur).
 • Je bedrijfsarts of re-integratieadviseur kan je werkplek bezoeken, als daartoe aanleiding is.
 • Op onze dienstverlening is de klachtenregeling van Stigas van toepassing.