Preventiegesprek

Preventiespreekuur (header)

Doel van het preventiegesprek is te voorkomen dat de werknemer zich (weer) ziek zal melden.

Aandacht

Dit kan wanneer een medewerker eerder (langdurig) ziek is geweest en nog extra aandacht nodig heeft of indien u signalen ontvangt die er op wijzen dat men zou kunnen gaan verzuimen.

Aandachtspunten preventiegesprek

  • Geef aan waarom u het gesprek met de werknemer aangaat.
  • Informeer naar de gesteldheid van de werknemer.
  • Spreek uw waardering voor hem of haar uit.
  • Vraag hoe het met het werk van de werknemer gaat.
  • Vraag of er problemen zijn in het werk.
  • Indien er problemen zijn, ga dan samen met de werknemer na welke oplossingen te bedenken zijn.
  • Geef aan dat de medewerker toekomstige problemen moet aangeven zodat verzuim mogelijk kan worden voorkomen.
  • Maak eventueel een afspraak voor een vervolggesprek.

Rust voor uzelf

Bedenk dat medewerkers die de indruk hebben dat u het veel te druk hebt, u niet ook nog eens met hun problemen willen belasten. Daarom is het van belang dat u ook aandacht hebt voor uw eigen rust en dit uitstraalt.