Qlipr Pellikaan Gewasklemsysteem

Qlipr Pellikaan Gewasklemsysteem
Naam Qlipr Pellikaan Gewasklemsysteem
Sector Glastuinbouw
Omschrijving werkzaamheden Gewaswerkzaamheden (komkommer, tomaat, framboos, etc.) zoals vastklemmen, laten zakken en handelingen zoals tros snoeien, dieven en blad uitbreken
Arbovriendelijkheid Plant zakt automatisch, zodat altijd op een vaste lagere hoogte kan worden gewerkt.
Dit voorkomt werken boven schouderhoogte en beperkt daarmee de belasting aan armen en schouders.
Daarnaast klemt de Qlipr de plant vast, waardoor voorkomen wordt dat een draaiende beweging met de arm en schouder wordt gemaakt.
Ook is de handelingscyclus langer, maar minder frequent, waardoor de handelingen minder repeterend van aard zijn.
Opmerkingen m.b.t. veiligheid Doordat de buisrailwagen minder hoog (onder 160 cm hoog) hoeft te worden gebracht, levert het systeem tevens een positieve bijdrage aan de veiligheid.
Technische gegevens Qlipr is geschikt voor iedere teeltmethode. Het Qlipr systeem bestaat uit een metalen gewashaak en 2 RVS klemmen, voorzien van een vervangbaar kunststofschuim inzetstuk. Het Qlipr systeem is duurzaam.
Opties Ondersteuning bij introductie en implementatie
Kosten Het is een investering van € 1,- per plant
Leverancier World Horti Centre
Pellikaan Gewasklemsystemen BV
Europalaan 1
2672 ZX  Naaldwijk
Telefoon: 0492 - 330 377
Email: mailto:info@pellikaanQ.com
Website www.pellikaanQ.com