Rollen en taakdelegatie

Tijdens de verzuimbegeleiding kun je te maken krijgen met de volgende personen:

Bedrijfsarts: voert de verzuimbegeleiding uit in samenwerking met de re-integratie adviseur en de verzuimdeskmedewerker. Zijn/haar taken zijn o.a. het spreekuur verzuimbegeleiding volgens de wet Poortwachter, uitvoering van Sociaal Medisch Team overleg (SMT), het inzetten van re-integratieactiviteiten en het signaleren en preventie van beroepsziekten.

Medewerker verzuimdesk: na een ziekmelding nemen zij telefonisch contact op met de werkgever en vaak ook met de werknemer. Deze medewerkers werken onder taakdelegatie van de bedrijfsarts waardoor zij medische gegevens mogen vastleggen in het dossier voor de bedrijfsarts .

Re-integratie-adviseur: geeft advies over re-integratiemogelijkheden en houdt het Poortwachter proces als casemanager in de gaten. Hij/zij werkt onder taakdelegatie van de bedrijfsarts waardoor er medische gegevens, die in een gesprek met de werknemer aan de orde kunnen komen, vastgelegd mogen worden in het dossier voor de bedrijfsarts .

Taakdelegatie

Een bedrijfsarts heeft een uitgebreid pakket aan taken. Regelmatig nemen andere professionals, zoals de verzuimdeskmedewerkers of de re-integratieadviseurs enkele taken over. Dit heet taakdelegatie. Er gelden strikte voorwaarden en de bedrijfsarts blijft altijd de eindverantwoordelijke.