Rooien/oogsten onder droge omstandigheden bomen/planten

Rooien van droog product en/of onder droge omstandigheden

Totaalscore 18
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 3


Bij het rooien van droog product en/of onder droge omstandigheden zijn de volgende maatregelen verstandig 

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming: