Rooien/oogsten onder droge omstandigheden bomen/planten

Rooien van droog product en/of onder droge omstandigheden

Totaalscore18
Blootstellingsduur3
Zwaarte van arbeid2
Concentratie inhaleerbaar stof3


Bij het rooien van droog product en/of onder droge omstandigheden zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming: