Seoulvirus bij ratten

Close up of big Brown Rat standing still on concrete floor.

Het Seoulvirus is overdraagbaar op mensen en kan leiden tot griep, nierontsteking en shock, mogelijk met dodelijke afloop. Mensen die in aanraking komen met urine, speeksel en uitwerpselen van bruine geïnfecteerde ratten lopen risico op besmetting.

Het Seoulvirus is niet van mens op mens overdraagbaar.

Bij 1 op de 10 besmette mensen treden symptomen op als griep met koorts en in 1% van deze gevallen kan nierfalen aanleiding zijn tot ernstige klachten. In Nederland zijn tot nu toe geen mensen bekend die het Seoulvirus door ratten hebben opgelopen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Door het RIVM is besloten om advies over persoonlijke beschermingsmiddelen te richten op professionele plaagdierbestrijders. Iedereen die met bruine ratten te maken heeft, wordt aangeraden dode dieren, uitwerpselen of urine alleen met handschoenen aan te pakken of op te ruimen plus een ademmasker te dragen van het type FFP2.

Meer informatie

RIVM