Snoeischaren

electrische snoeischaar
Naam Snoeischaren
Sector  
Omschrijving product Een snoeischaar is gereedschap voor het afknippen (snoeien) van dunne en middeldikke takken.
Arbovriendelijkheid Vanuit het oogpunt van preventie van gezondheidsklachten aan armen en handen moet de voorkeur worden gegeven aan elektrische snoeischaren. Pneumatisch snoeien vormt een alternatief, echter met meer gezondheidsrisico's door hogere schokbelasting. Het volledig handmatig snoeien tijdens het snoeiseizoen wordt gezien als een ernstig risico op het ontstaan op hand- en armklachten.
Opmerking(en) m.b.t. veiligheid  
Technische gegevens Elektrische snoeischaar: tot € 1.600,-
Felco 82, Pelanc P2000: € 1.525,-
Pneumatische snoeischaar: € 410,-,  (exclusief compressor en hogedrukslang) Felco 70
Ergonomische handschaar: € 40,- tot € 60,- Felco 2 resp. Bahco 8.
Opties Diverse leveranciers leveren ook snoeischaren voor linkshandigen. Een voorbeeld daarvan is de snoeischaar Felco nr.9 voor linkshandigen met papegaaienbek.
Kosten Zie bij technische gegevens
Leverancier(s) Velerlei
Website  
Overige informatie Er is door de WUR een onderzoek uitgevoerd naar fysieke belastende factoren en gebruiksaspecten van zeven in veel in gebruik zijnde snoeischaren. Er zijn handscharen, pneumatische- en elektrische snoeischaren getest.
Uit het onderzoek bleek weinig verschil in de snoeiprestaties tussen de scharen. Handscharen, met name de ergonomische typen, scoren relatief gunstig op snoeikwaliteit. Handligging, bewegingsvrijheid en gevoel voor veiligheid, maar knippen met een handschaar blijkt een aanzienlijke krachtinspanning te vragen., hoewel de ergonomische scharen de situatie enigszins verbeteren.
Het gebruik van aangedreven scharen blijkt minder kracht te kosten en veroorzaakt een lagere schokbelasting. Elektrisch snoeien scoort op beide punten beter.