Stalreinigingsrobot

Naam Stalreinigingsrobot
Sector Veehouderij
Omschrijving werkzaamheden Het reinigen van stallen wordt veelal handmatig uitgevoerd met een hogedrukreiniger. Naast belastende omstandigheden als een gladde ondergrond, hoge geluidniveaus en blootstelling aan nevel geeft het handmatig reinigen van stallen aanleiding tot een forse fysieke belasting.
Arbovriendelijkheid De stalreinigingsrobot reinigt volledig automatisch de stallen van rundveebedrijven. Met een snelheid van ca. 4 meter per minuut worden mestgangen tot in de kleinste hoeken gereinigd. Vanwege de wendbaarheid van de stalreinigingsrobot is het mogelijk de smalste mestgangen en dwarspaden goed te reinigen. Door de stalreinigingsrobot wordt de fysieke belasting zoals deze voorkomt bij het handmatig reinigen van stallen voorkomen. Verder is het gunstig dat ook andere ongunstige werkomstandigheden zoals het werken op een gladde ondervloer en blootstelling aan hoge geluidniveaus door de stalreinigingsrobot worden voorkomen.
Opmerking(en) m.b.t. veiligheid  
Technische gegevens Zie website leverancier(s)
Opties  
Kosten Neemt u contact op met de betreffende leverancier
Leverancier(s) Joz BV
Industrieweg 5
1617 KK WESTWOUD
Telefoon: 0228 - 566 500
mailto:info@joz.nl
Website(s) www.joz.nu/
Overige informatie