Stapel-/ontstapelmachine

Naam MH (ont)stapelmachine GBSO 75
Sector Bloembollen
Omschrijving werkzaamheden Het traditionele stapelen en ontstapelen van bakken is zwaar; er moet gebukt worden als de stapel laag is en boven schouderhoogte gereikt worden als de stapel hoog is.
Arbovriendelijkheid De stapel- en ontstapelmachine neemt dit fysiek zware werk uit handen. In o.a. de bloembollensector wordt het abeidsmiddel al veelvuldig gebruikt.
Opmerking(en) m.b.t. veiligheid Voldoet aan CE norm en gebruikshandleiding is duidelijk.
Niet geschikt om jeugdigen of ondeskundigen mee te laten werken.
Technische gegevens Zie website leverancier(s)
Opties  
Kosten € 9.500,-
Leverancier(s) Mechanisatie Haarlemmmermeer BV
IJweg 975
2131 LV  HOOFDDORP
Telefoon: 023 - 561 70 68
Fax: 023 - 562 05 30
Website(s) http://www.mechanisatiehaarlemmermeer.nl/
Overige informatie