Taken en verplichtingen re-integratiebedrijf

Een re-integratiebedrijf is gespecialiseerd in het ‘re-integreren' van arbeidsongeschikte werknemers. Dit kan door passend werk te vinden, door te trainen, of door om te scholen. Een re-integratiebedrijf kan door de werkgever worden ingezet, door de Arbodienst of door het UWV.

Het re-integratiebedrijf heeft in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter de volgende rol:

  • Intake werknemer en advies over het te volgen re-integratietraject aan werkgever en werknemer;
  • Bemiddelbaar maken van de werknemer voor re-integratie in de eigen functie, een andere (aangepaste) functie binnen het eigen bedrijf of bij een andere werkgever;
  • Bemiddelen van de werknemer naar ander werk bij een andere werkgever.

Kosten

SAZAS neemt de kosten van het werkplekonderzoek voor haar rekening indien u het pakket Verzuimmanagement Compleet  of Verzuimmanagement Basis heeft afgesloten.