Taken en verplichtingen werknemer

Als werknemer heb je een aantal algemene taken, verplichtingen en rechten wanneer je wegens ziekte afwezig bent.

Taken en verplichtingen

  • Je speelt als zieke werknemer een actieve rol in je terugkeer bij je werkgever;
  • Je moet gevolg geven aan de door de werkgever of arbodeskundige gegeven voorschriften en meewerken aan door de werkgever of de deskundige geïnitieerde re-integratieactiviteiten;
  • Je bent wettelijk verplicht passend werk te verrichten dat de werkgever je aanbiedt;
  • Je bent wettelijk verplicht je medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak;
  • Het is jouw taak de WIA-beoordeling aan te vragen bij het UWV. Als je dit doet, moet je een re-integratieverslag meesturen dat door de werkgever is opgesteld. Je moet aan dit verslag jouw eigen visie toevoegen op de re-integratie-inspanningen en de in het verslag opgenomen documenten.

Rechten

Zowel jij als jouw werkgever mogen vanaf het begin van de ziekte een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Je kunt dit doen wanneer er verschil van inzicht is over:

  • jouw arbeids(on)geschiktheid;
  • de re-integratie-inspanningen van de werkgever;
  • passend werk binnen het bedrijf.

Tot slot kun je samen met de werkgever het UWV vragen de wachttijd voor de WIA met maximaal een jaar te verlengen. De werkgever betaalt tijdens deze verlengde wachttijd dan jouw loon door.
Argumenten om je werkgever te vragen langer loon door te betalen zijn:

  • Je bent al gedeeltelijk aan het werk.
  • Jij en jouw werkgever zijn bezig met je re-integratie en die is bijna afgerond. Als je werkgever langer loon doorbetaalt kan de re-integratie worden afgemaakt zonder de extra druk van een keuring door het UWV.