Tarieven RIE

  • Bent u bij Colland aangesloten of hebt u een preventiecontract met Stigas en vult u de RIE helemaal zelf in? Dan is deze gratis.
  • Kiest u voor begeleiding, dan zit hier ook de wettelijk verplichte toetsing bij inbegrepen. Bent u ook aangesloten bij Colland? Dan betaalt u een sterk gereduceerd tarief.
  • Bent u een gezinsbedrijf en heeft u een uitgebreid pakket? dan is de RIE met bedrijfsbezoek gratis.
Prijs Aantal medewerkers
€ 229,- Tot en met 9 medewerkers
€ 293,- Van 10 tot 25 medewerkers
€ 405,- Van 25 tot 50 medewerkers
€ 532,- Van 50 tot 100 medewerkers
€ 646,- Van 100 tot 250 medewerkers
€ 804,- Van 250 tot 500 medewerkers
€ 978,- Meer dan 500 medewerkers
  • Heeft u meer dan 25 medewerkers in dienst? Dan bent u verplicht om de RIE te laten toetsen. Stigas neemt deze toetsing gelijk mee in een bedrijfsbezoek.
  • Kiest u voor begeleiding en een eventuele toetsing door een Stigasadviseur en bent u bij Colland aangesloten? Dan betaalt u een sterk gereduceerd tarief.
  • Momenteel zijn de RIE's nog niet voor alle sectoren erkend. Nog niet erkende RIE's moeten altijd worden getoetst. De RIE´s zijn vernieuwd, daarom worden momenteel alle sectorale RIE´s opnieuw erkend. Dit proces loopt en wij hopen dat dit zo snel mogelijk is afgerond. Op rie.nl vindt u een actueel overzicht van de sectoren waarvan de RIE is erkend.