Tonkinstokzetmachine

Naam Tonkinstokzetmachine
Sector Vollegrondsgroententeelt
Omschrijving werkzaamheden Deze stokken uitzet voorziening (DAMCON HSD-I) wordt geleverd voor montage in een plantmachine (type PL-40V). Een handleiding voor bevestiging wordt geleverd.
Met 2 voetpedalen bedient men de totale machine.
De bediening van één voetpedaal is voor de klem van de tonkinstok.Het 2de voetpedaal werkt een aantal stappen achterelkaar af: de klem gaat naar beneden,  (conform de ingestelde aanslag). De klem wordt geopend en gaat omhoog naar de uitgangspositie. Een noodstop onderbreekt de cyclus.De machine is te bedienen door 1 persoon. Deze bepaalt de onderlinge afstand tussen de bomen tijdens het planten. De plant machine werken als normaal.
De 1ste stok wordt stilstaand gestoken, de volgende stokken worden met rijdende machine geplaatst.
Arbovriendelijkheid Stokken zetten is zwaar werk. Er is sprake van lichamelijke belasting door lopen over zanderige of modderige ondergrond en handmatig zetten. Verder sprake van repeterend werk.
Opmerking(en) m.b.t. veiligheid
  • Goede instructie en montage;
  • Risico op afknelling of stoten (geen lichaamsdelen in de klem houden   of in de horizontale verplaatsing van de klemunit);
  • Noodstop onder handbereik houden.
Technische gegevens Gewicht 200 kg
Maximale plantsnelheid 36 mtr/min bij 37 mtr/min.
Aangesloten op : Hydraulische; d.m.v. pers- en retour snelkoppeling op trekker hydrauliek.Elektrisch; dmv 7-polioge aanhangwagen stekker.
Onderhoud is gering, enkele dagelijkse doorsmeerpunten en jaarlijkse vervanging van persfilter.
Opties  
Kosten  
Leverancier(s) Damcon
Landbouw mechanisatiebedrijf J. van Dam BV
Hamsestraat 14
4043 LH  OPHEUSDEN
Telefoon: 0488 - 442 828
Website(s) www.damcon.nl
Overige informatie