Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen

Werknemers kunnen in aanraking komen met gewasbeschermingsmiddelen. Bij werk in behandelde gewassen of door het betreden van een ruimte waar eerder met gewasbeschermingsmiddelen is gewerkt. Tijdens het oogsten van gewassen, gewasinspecties, het verpakken, sorteren en bundelen. Hoe lukt het ons, veilig werken in behandelde gewassen?

Lees het artikel Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen
Verschenen in het vakblad arbo, nr 4 - 2019.
Tekst: Coen Graven, foodsafety scientist bij RIVM en Albert van der Burg, branchespecialist glastuinbouw en veiligheidskundige bij Stigas.