Voermengwagen computergestuurd

Naam Computergestuurde voermengwagen
Sector Veehouderij
Omschrijving werkzaamheden Voorheen gebeurde het voeren door met de trekker en de voerinstallatie op gezette tijden langs de koeien te rijden.
Arbovriendelijkheid Met deze werkmethode, gaat de voer-meng-wagen zelfstandig en vooraf geprogrammeerd langs de koeien om het voer te verspreiden. Dit vermindert de werkdruk van de melkveehouder en verder circa 2 uur per dag minder trekkerwerk in gedraaide houding.
Opmerking(en) m.b.t. veiligheid Geen CE-markering
Technische gegevens  
Opties  
Kosten  
Leverancier(s) Ingezonden door Kaas- en kijkboerderij de Ruurhoeve.
Bel Stigas voor meer informatie., telefoon 085 - 044 07 00 (optie 1)
Website(s)  
Overige informatie Geen patent