Voersilo's - Protocol betreden van voersilo's

Het werken in een voersilo (besloten ruimte) brengt specifieke risico’s met zich mee. Belangrijke risico’s zijn verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand- en explosie, knelgevaar door bewegende delen, elektrocutie, bedolven worden en vallen van hoogte. Daarnaast zijn er gevaren die te maken hebben met de aard en de vorm van de ruimte of de uit te voeren werkzaamheden. Het heeft daarom de voorkeur om werkzaamheden in voersilo’s zoveel als mogelijk uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf. 
Lees het Protocol: betreden van voersilo's

Downloads

Protocol: betreden van voersilo's Download