Voerverdelers

Naam Hulpmiddel om gras aan koeien te voeren
Sector Veehouderij
Omschrijving werkzaamheden Voeren van gras in de stal, enorme hoeveelheden gras worden circa 5 maal daags handmatig voor de koeien gewerkt.
Arbovriendelijkheid Bestaande Veehuis Kuilverdeler is omgebouwd door 2 trekkerbanden onder de rotor te plaatsen zodat deze al draaiend het gras voor de koeien leggen. De draaisnelheid is gelijk aan de rijsnelheid.
Opmerking(en) m.b.t. veiligheid Geen patent, geen CE-markering.
Technische gegevens  
Opties  
Kosten  
Leverancier(s) Bel Stigas voor meer informatie, telefoon 085 - 044 07 00 (optie 1)
Website(s)  
Overige informatie Er is een breed scala aan hulpmiddelen om voer te verdelen. Dit is slechts één van de hulpmiddelen uit deze lijst.