Vogelgriep

vogelgriep

2 december 2020

Wat is vogelgriep?

Vogelgriep, ook wel vogelpest of aviaire influenza genoemd, is een besmettelijke virusziekte die zo nu en dan bij pluimvee (kippen, kalkoenen, eenden en ganzen) en andere vogelsoorten zoals duiven en zwanen wordt aangetoond. Wereldwijd circuleren verschillende vogelgriepvirussen onder wilde watervogels, ook in Nederland. Deze watervogels zijn de natuurlijke bron van de virussen die vooral onder pluimvee vogelgriep kunnen veroorzaken. Sommige van deze virustypen leiden tot ernstige ziekte of overlijden bij vogels. Dit heet hoogpathogene vogelgriep. Andere typen vogelgriep verlopen juist mild of zelfs zonder ziekteverschijnselen (laagpathogene vogelgriep). In zeldzame gevallen kunnen sommige virustypen overgaan van dier naar mens. Dit gebeurt alleen als er sprake is van direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen. Dit kan bijvoorbeeld bij het ruimen, onderzoeken en verzorgen van pluimvee of contact met kadavers.

Bekijk deze heldere video: Ziek door vogels (in samenwerking met VBNE)

Ziekteverschijnselen bij de mens

Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde symptomen als bij een gewone wintergriep: koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten. Soms komt oogontsteking voor. De ziekte vogelgriep verloopt bij mensen in Europa meestal mild.
Mensen die de afgelopen 14 dagen in aanraking zijn geweest met vogels waarbij vogelgriep is vastgesteld en griepachtige verschijnselen ontwikkelen, kunnen het beste hun huisarts raadplegen.

Hoe kun je vogelgriep voorkomen?


Hygiëne is van groot belang: 

  • Was je handen met water en zeep en daarna met ontsmettende gel na contact met vogels of pluimvee, de mest en het werken in de stal. 
  • Was en desinfecteer huidwondjes en plak er een pleister op.
  • Drink en eet nooit in de stal.
  • Draag altijd een mondmasker met P3-filter als er flink wat stof van vogels en opgedroogde vogelpoep vrij kan komen.
  • Werk je in een gesloten ruimte? Zorg dan voor voldoende ventilatie.
  • Neem werkkleding niet mee naar huis, maar laat het achter in het bedrijf.
  • Ook als je niet in een stal werkt: bij contact met dode vogels was je handen met water en zeep en daarna het liefst met ontsmettende gel.

Beschermt griepvaccinatie tegen de vogelgriep?

Het jaarlijkse griepvaccin dat veel mensen halen bij de huisarts, biedt geen extra bescherming tegen de vogelgriep. Het voorkomt alleen dat mensen gelijktijdig een infectie met vogelgriep en een gewone wintergriep doormaken. Indien de beide infecties tegelijkertijd voorkomen bij één persoon, kan een nieuw virustype ontstaan. Dit is onwenselijk.
Daarom wordt pluimveehouders aangeraden jaarlijks het griep vaccin te halen.
Er bestaat geen specifiek vaccin voor mensen tegen vogelgriep.

Wanneer moet ik naar de huisarts?

Mensen die betrokken zijn geweest bij de verzorging of ruiming van besmette vogels of pluimvee worden geadviseerd om gedurende 14 dagen alert te zijn op griepachtige verschijnselen. Als deze verschijnselen optreden wordt mensen geadviseerd om contact op te nemen met  de huisarts.  Meld klachten ook altijd bij de bedrijfsarts.
Voor meer informatie: https://www.rivm.nl/veelgestelde-vragen-aviaire-influenza-vogelgriep