Vossenlintworm

vossenlintworm

De vossenlintworm is een parasiet, die wordt verspreid via de uitwerpselen van vossen. Mensen die in aanraking komen met vossen lopen een klein risico om besmet te worden met vossenlintworm.

https://www.youtube.com/watch?v=NTd_17WCckY

Waar komt de vossenlintworm voor?

De vossenlintworm komt in Nederland relatief weinig voor. Risicoregio’s zijn, voor zover bekend, Zuid-Limburg en Oost-Groningen. De verwachting is dat deze regio’s zich uitbreiden. Het RIVM doet hier momenteel onderzoek naar.

Wat zijn de ziekteverschijnselen?

De vossenlintworm tast de lever aan en is dodelijk voor mensen. Die verschijnselen zijn weinig specifiek en kunnen bestaan uit buikpijn, kortademigheid en/of geelzucht. Vaak heeft behandeling geen zin, omdat de ziekte pas na 10 tot 15 jaar tot uiting komt.

Hoe wordt de ziekte bij de mens veroorzaakt?

In de ontlasting van een besmette vos komen stukjes lintworm met eitjes voor. Als een mens hiermee in contact komt, kan hij geïnfecteerd raken. De eitjes ontwikkelen zich tot blaaswormen die zich blijven delen en zich, na verspreiding via het bloed, in vele organen ontwikkelen tot worm.

Wie loopt er risico?

Jagers, boswachters en anderen die in het bos werken, lopen een klein risico op besmetting met een vossenlintworm.

Hoe voorkom ik een vossenlintworm?

  • Eet geen laaghangend fruit, paddenstoelen of groen uit de natuur. Wilt u het toch eten, kook het dan van tevoren.
  • Raak dode dieren niet of met handschoenen aan.
  • Ontworm werkhonden elke vier weken.
  • Houd de algemene hygiënemaatregelen in acht: was uw handen na het werk grondig en was werkkleding op 60 graden Celsius.

Speciaal voor hoveniers: mondkapje!

Hoveniers die in de besmette gebieden met een grasmaaier een golfbaan onderhouden op een terrein met veel vossenuitwerpselen wordt aangeraden tijdens het werk een mondkapje (FFP2) of een gelaatsscherm te dragen.