Watergeefkar of Dynnox

Naam Watergeefkar of Dynnox
Omschrijving werkzaamheden De Dynnox trek je simpel uit de bestelauto en rijdt je naar de werkplek. Op de Dynnox worden watertanks en benodigde tools geïnstalleerd zodat de medewerker alles bij de hand heeft.
Arbeidsvriendelijkheid (1) Geen zware dingen hoeven te tillen
(2) Niet meer op en neer hoeven te lopen, alles zit op de Dynnox
Aandachtspunten Slechts voordelen
Opmerking(en) mbt veiligheid nee
Technische gegevens Bij dit product is juist eenvoud nagestreefd opdat het makkelijk te gebruiken is en vrijwel geen onderhoud nodig heeft.
Opties Er is een systeem voor de plantverzorgingsbedrijven ontwikkeld, maar hiervan kan afgeweken worden naar de behoeften van de klant. Dit is dan maatwerk wat extra kosten met zich meebrengt.
Kosten € 2.350,- voor het complete systeem
Leverancier(s) Innobase/ Dynnox is de enige leverancier van een dergelijk product.

Dynnox
Vicarielaan 55
3401 AR  IJSSELSTEIN
Telefoon: 030 - 687 73 01
mailto:info@dynnox.com

Website(s) www.dynnox.com
Overige informatie