Werknemer ziek- stappenplan

Stappenplan verzuimbegeleiding volgens Wet Poortwachter voor klanten

Onderstaand protocol is van toepassing voor klanten van Sazas, die hun verzuimbegeleiding via Zorg van de Zaak krijgen. Sazas heeft de regievoering op de verzuimbegeleiding aan Stigas uitbesteed.

Wanneer Actie Wie onderneemt actie?
Dag 1 De werknemer meldt zich ziek bij de werkgever. werkgever en werknemer
Dag 1, 2 of 3 De werkgever meldt de werknemer ziek bij Sazas. werkgever
Dag 2, 3 of 4 De Stigas verzuimdesk belt de werkgever en zo nodig ook de werknemer. Stigas
Week 1 t/m 104 De werkgever houdt een re-integratiedossier bij. De werknemer levert hiervoor de benodigde informatie aan. werkgever en werknemer
Dag 2 t/m week 104 De werkgever meldt de werknemer geheel of gedeeltelijk hersteld bij Sazas. werkgever
Week 1 t/m 104 De werknemer keert terug op het werk in zijn eigen of een andere functie of hij gaat aan de slag bij een andere werkgever. werkgever en werknemer
Vanaf week 2 De werkgever en de werknemer worden ondersteund door de bedrijfsarts en de re-integratieadviseur van arbodienst Stigas/Zorg van de Zaak. Stigas/Zorg van de Zaak
Week 6 De arbodienst Stigas/Zorg van de Zaak stelt een probleemanalyse en een re-integratieadvies op. Stigas/Zorg van de Zaak
Week 7 De werkgever en de werknemer stellen een Plan van aanpak op. Volgens de overeenkomst met Sazas wordt door Stigas/Zorg van de Zaak een voorstel Plan van aanpak opgesteld. Stigas/Zorg van de Zaak
Week 8 De werkgever bewaart het plan van aanpak in het re-integratiedossier en zorgt samen met werknemer voor de uitvoering van de gemaakte afspraken. werkgever en werknemer
Week 8 t/m 104 De bedrijfsarts en re-integratieadviseur hebben regelmatig contact met werkgever en werknemer over de voortgang van de re-integratie. Stigas/Zorg van de Zaak
Week 46 t/m 52 De werkgever en de werknemer evalueren samen het eerste ziektejaar en vullen de eerstejaarsevaluatie in. De re-integratieadviseur van Stigas/Zorg van de Zaak kan hierbij ondersteunen. werkgever en werknemer
Vanaf week 91 De werknemer vraagt via de website van UWV een WIA-beoordeling aan (of verzoekt in overleg met de werkgever om uitstel van de beoordeling). werknemer
Week 104 Afhankelijk van de beoordeling door UWV
• krijgt de werknemer een uitkering en stopt de loondoorbetalingsverplichting van werkgever
• gaat de werknemer definitief weer geheel of gedeeltelijk aan de slag bij eigen of andere werkgever.
werknemer
Week 104 De werkgever kan onder bepaalde voorwaarden ontslag aanvragen voor de werknemer. werkgever