Werknemer ziek- stappenplan

Stappenplan verzuimbegeleiding volgens Wet Poortwachter voor klanten

Onderstaand protocol is van toepassing voor klanten van Sazas, die hun verzuimbegeleiding via Zorg van de Zaak krijgen. Sazas heeft de regievoering op de verzuimbegeleiding aan Stigas uitbesteed.

Wanneer Actie Wie onderneemt actie?
Dag 1 De werknemer meldt zich ziek bij de werkgever. werkgever en werknemer
Dag 1, 2 of 3 De werkgever meldt de werknemer ziek bij Sazas. werkgever
Dag 2, 3 of 4 De Verzuimdesk belt de werkgever. Stigas
Week 1 t/m 104 De werkgever houdt een re-integratiedossier bij. De werknemer levert hiervoor de benodigde informatie aan. werkgever en werknemer
Dag 2 t/m week 104 De werkgever meldt de werknemer geheel of gedeeltelijk hersteld bij Sazas. werkgever
Week 1 t/m 104 De werknemer keert terug op het werk in zijn eigen of een andere functie of hij gaat aan de slag bij een andere werkgever. werkgever
Vanaf week 2 De werkgever en de werknemer worden ondersteund door een re-integratieadviseur van arbodienst Zorg van de Zaak. Zorg van de Zaak
Week 6 De arbodienst Zorg van de Zaak stelt een probleemanalyse en een re-integratieadvies op. Zorg van de Zaak
Week 7 De werkgever en de werknemer stellen een Plan van aanpak op. Volgens de overeenkomst met Sazas wordt door Zorg van de Zaak een voorstel Plan van aanpak aangereikt Zorg van de Zaak
Week 8 De werkgever bewaart het plan van aanpak in het re-integratiedossier. werkgever
Week 8 t/m 104 Periodiek wordt overleg gepland tussen Zorg van de Zaak, werkgever en werknemer over de voortgang bij de uitvoering van het plan van aanpak. Stigas
Week 46 t/m 52 De werkgever en de werknemer evalueren samen het eerste ziektejaar en vullen de eerstejaarsevaluatie in. De re-integratieadviseur van Zorg van de Zaak kan hierbij ondersteunen. werkgever en werknemer
Vanaf week 91 De werknemer vraagt via de website van UWV een WIA-beoordeling aan (of verzoekt om uitstel van de beoordeling). werknemer
Week 104 Afhankelijk van de beoordeling door UWV
• krijgt de werknemer een uitkering en stopt de loondoorbetalingsverplichting van werkgever
• gaat de werknemer definitief weer geheel of gedeeltelijk aan de slag.
werknemer
Week 104 De werkgever kan ontslag aanvragen voor de werknemer. werkgever