Ziekte bij zwangerschap/bevalling

Mid section of a pregnant woman lying in bed , focus on her tummy

Meldt een medewerker zich ziek tijdens en als gevolg van haar zwangerschap, dan is het belangrijk dat u dit doorgeeft bij de ziekmelding. In dit geval ontvangt de werkgever namelijk een vergoeding van de loonkosten van het UWV. Wanneer u verzekerd bent bij SAZAS, dan regelt SAZAS deze loondoorbetaling voor u. Daarnaast houdt u uiteraard rekening met de werkbelasting van de betreffende medewerkster.