Ziekte van Weil

Ziekte-van-Weil-oorzaken-en-symptomen

De ziekte van Weil is een besmettelijke ziekte die overgaat van mens op dier en ernstige gevolgen kan hebben.

Wat zijn de ziekteverschijnselen?

De ziekte begint met plotselinge hoge koorts (39-40 graden), koude rillingen, rode ogen, buikpijn, braken en spierpijn (vooral in de kuitspieren) en vaak is er hevige hoofdpijn. In de helft van de gevallen ontstaat geelzucht. De nieren kunnen slecht gaan functioneren. In de huid kunnen bloedingen optreden en op de benen kunnen rode vlekken ontstaan. Ernstige complicaties die kunnen ontstaan zijn een nierontsteking en ernstige bloedingen door een leverontsteking. Na besmetting duurt het 2 tot 30 dagen, meestal 7 tot 12 dagen, totdat de ziekteverschijnselen optreden.

Hoe wordt de ziekte van Weil veroorzaakt?

De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie die wordt overgebracht door de urine van ratten. Zo komt de bacterie in (oppervlakte)water, aarde en riool terecht.

Wie loopt er risico?

Wie tijdens het werk regelmatig met riool-, grond-of oppervlaktewater in contact komt. De bacterie kan via wondjes of het slijmvlies van de ogen, neus of mond in het lichaam komen. Er ontstaat geen immuniteit; mensen kunnen de ziekte meer dan één keer krijgen.

Hoe voorkom ik de ziekte van Weil?

Zijn er ratten gesignaleerd in de omgeving? Draag dan rubberen handschoenen en laarzen bij contact met water en grond. Zorg voor bescherming van uw ogen (bril), neus en mond (kapje).
Dek wondjes af voordat u in contact komt met aarde en water in de natuur.
Neemt u een pauze of is uw werkdag voorbij? Was uw handen dan goed, bij voorkeur met een alcoholhoudende gel.
Waarschuw de gemeente (Milieudienst) als u ratten signaleert. Rattenbestrijding of preventie wordt uitgevoerd om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Wanneer moet ik naar de huisarts?

Ga naar de huisarts (of bedrijfsarts) als u in een hoogrisicogebied hebt gewerkt en ernstige griepverschijnselen krijgt. Als u de enige bent met griep in uw omgeving, wees dan alert.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De ziekte wordt behandeld met antibiotica. In ernstige gevallen is opname in een ziekenhuis nodig. Een patiënt kan volledig herstellen. Het herstel duurt enkele weken, maar vermoeidheid kan enkele maanden aanhouden.