Veilig werken doe je samen

Veilig werken doe je samen

Het werken in de groene en agrarische sector kan risicovol zijn, onder meer door de machines waarmee wordt gewerkt. Menselijk gedrag is een belangrijke factor als het gaat om veiligheid. Stigas helpt ondernemers en werknemers om veilig, gezond en vitaal te werken. Dat doe wij onder meer door continue bewustwording, voorlichting en handige tools om veilig werken top of mind te houden. De basis is het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE). Dan heb je niet alleen een overzicht over de bedrijfsrisico’s, maar krijg je ook direct advies over mogelijke preventiemaatregelen.

Veilig werken en wonen

Bij veel bedrijven in de groene en agrarische sector staat de woning op het bedrijfsterrein. Dat betekent dat veilig wonen en veilig bewegen op het terrein belangrijke aandachtspunten zijn. Een ongeluk zit helaas in een klein hoekje en de gevolgen van een ongeluk zijn vaak groot. De Inspectie SZW, voorheen Arbeidsinspectie, is in de rund- en melkveesector gestart met het controleren van bedrijven. Tijdens het bezoek gaat de inspecteur na of het bedrijf voldoet aan de Arbowet en -regelgeving. Er wordt gekeken of het bedrijf beschikt over een actuele risico-inventarisatie & -evaluatie (RIE) en een basiscontract arbodienstverlening. Extra aandacht is er voor mestgassen, keuringen, veiligheid van elektrische installaties, voerrobots/silo’s en veilig werken door meewerkende minderjarige kinderen.

“Maar het ging altijd goed…”

Vaak ontstaan ongevallen door een samenloop van omstandigheden. Een bepaalde routine kan jaren goed gaan, tot het een keer fout gaat. Bijvoorbeeld bij een bedrijf waarbij een smalspoortractor kantelde en een werknemer bekneld raakte. Uit onderzoek naar de toedracht bleek dat er twee personen op de tractor zaten, terwijl er maar plek is voor één. De tractorbestuurder gaf wel vaker een lift aan een van de medewerkers en dat ging altijd goed. Tot deze keer…
Routinematige handelingen en werken op de automatische piloot zijn vaak oorzaak van ongevallen. Door je daar bewust van te zijn en elkaar te blijven aanspreken op onveilig gedrag, verhogen we samen de veiligheid op het bedrijf.

Veilig werken in tijden van corona

Vanwege corona is er veel aandacht voor veilig werken om besmettingsgevaar te verkleinen. Ook nu de coronacijfers dalen, blijft het belangrijk op veilige wijze met elkaar om te gaan. De afgelopen maanden heeft de inspectie bij bedrijven in onze sector gecontroleerd of de coronamaatregelen voldoende werden nageleefd. Eén van de gecontroleerde bedrijven had dit niet volledig op orde en schakelde de hulp in van Stigas omdat ze zelf niet goed wisten hoe ze het moesten aanpakken. De veiligheidsadviseur heeft aanbevelingen gedaan waarmee het bedrijf weer terug kon naar de inspectie. Zo kon het bedrijf weer veilig door.

Samen veilig aan het werk

Wil je weten hoe je voor de veiligheid van anderen op of om je erf kunt zorgen of zoek je handige tips en tools op het gebied van veilig werken? Neem contact op met een van de adviseurs van Stigas voor een bedrijfsbezoek.