Gevaarlijke stoffen

De ene stof is giftiger dan de andere. Of de blootstelling aan een stof leidt tot gezondheidsschade is dan ook sterk afhankelijk van de dosis die iemand binnen krijgt.

Soms leidt de blootstelling aan een te hoge concentratie van een stof tot acute effecten, denk aan mestgassen. Deze risico’s zijn vaak bekend, staan op de verpakking en er wordt meestal wel rekening mee gehouden.

De risico’s van een langdurige blootstelling aan lage concentraties zijn vaak niet bekend bij medewerkers of worden onderschat of overschat.

Stigas kan u o.a. ondersteunen bij en adviseren over:

  • het inventariseren van de risico’s van gevaarlijke stoffen op korte en lange termijn;
  • een inschatting maken van de blootstelling of het meten van de blootstelling in de praktijk van gevaarlijke stoffen;
  •  het geven van voorlichting aan medewerkers over gevaarlijke stoffen op het werk.

Heeft u vragen hierover of andere vragen over gevaarlijke stoffen, neem contact met ons op.